Strona główna » Wiedza » 2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

27.02.12
Samorząd oświacie przychylny

Niezależnie od realizowanej w kraju ogólnej polityki edukacyjnej państwa samorządy terytorialne rożnego szczebla prowadzą własną politykę oświatową. Realizuje ona nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa oświatowego, ale bardzo często dostosowuje założenia ogólne do lokalnych uwarunkowań lub też bardzo często wzbogaca je o elementy wynikające z wieloletniego doświadczenia gmin i powiatów w realizacji przejętych na siebie zadań edukacyjnych. Godne podkreślenia jest to, że realizowana po 1998 r. reforma edukacji w dużej mierze wykorzystała przy tworzeniu założeń programowych wprowadzanych zmian bogate doświadczenia gmin w prowadzeniu szkolnictwa.

Lokalna polityka oświatowa nie ogranicza się często wyłącznie do rozwiązań wynikających z ustawowych kompetencji i zadań organów prowadzących. Bywa coraz częściej, że podejmują one działania na rzecz tworzenia procedur i sposobów badania efektów kształcenia, niezależnie od czynności prowadzonych w tym względzie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Chodzi tu m.in. o zlecanie uczelniom kształcącym nauczycieli badań wyników nauczania czy też opracowywanie koncepcji programowych, realizowanych potem w szkołach. Przejawiana w ten sposób troska o wysoką jakość kształcenia wynika przede wszystkim z racji wysokich nakładów ponoszonych przez samorządy terytorialne na funkcjonowanie prowadzonych placówek szkolnych. Zbyt dużo to kosztuje, by nie przyglądać się uważnie efektom pracy pedagogicznej.

Kreowana i realizowana potem przez jednostki samorządu terytorialnego polityka oświatowa w swoich założeniach ogólnych uwzględnia następujące obszary działań: finansowanie oświaty, polityka kadrowa w oświacie, stała troska o jakość pracy szkół i placówek, analiza funkcjonowania sieci szkolnej, system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz poprawy zdrowia fizycznego uczniów, ożywianie aktywności społecznej młodzieży szkolnej, doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek.

Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Obrazek do artykułu: Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Warsztaty dubbingowe, premiery spektakli teatralnych, podwórkowe zabawy, koncerty i piknik rodzinny - to część atrakcji zaplanowana przez warszawskie instytucje kultury z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenia będą się odbywały od 28 maja do 12 czerwca... Więcej

 • USA: spór o szkolne toalety

  Obrazek do artykułu: USA: spór o szkolne toalety

  Teksas i dziesięć innych amerykańskich stanów wystąpiło w środę na drogę prawną przeciwko rządowi prezydenta USA Baracka Obamy za wydany nakaz zapewnienia transseksualnym uczniom swobody wyboru toalety, która najlepiej odpowiada ich tożsamości... Więcej

 • Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Obrazek do artykułu: Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych m.in. poprzez organizowanie wyjazdów, wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu. Więcej

 • Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Obrazek do artykułu: Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce, by gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne przeprowadziły zajęcia o NATO - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Obrazek do artykułu: MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. MEN wydał poradnik dla organizatorów wypoczynku, tłumacząc nowe regulacje. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE