Strona główna » Wiedza » 2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

27.02.12
Samorząd oświacie przychylny

Niezależnie od realizowanej w kraju ogólnej polityki edukacyjnej państwa samorządy terytorialne rożnego szczebla prowadzą własną politykę oświatową. Realizuje ona nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa oświatowego, ale bardzo często dostosowuje założenia ogólne do lokalnych uwarunkowań lub też bardzo często wzbogaca je o elementy wynikające z wieloletniego doświadczenia gmin i powiatów w realizacji przejętych na siebie zadań edukacyjnych. Godne podkreślenia jest to, że realizowana po 1998 r. reforma edukacji w dużej mierze wykorzystała przy tworzeniu założeń programowych wprowadzanych zmian bogate doświadczenia gmin w prowadzeniu szkolnictwa.

Lokalna polityka oświatowa nie ogranicza się często wyłącznie do rozwiązań wynikających z ustawowych kompetencji i zadań organów prowadzących. Bywa coraz częściej, że podejmują one działania na rzecz tworzenia procedur i sposobów badania efektów kształcenia, niezależnie od czynności prowadzonych w tym względzie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Chodzi tu m.in. o zlecanie uczelniom kształcącym nauczycieli badań wyników nauczania czy też opracowywanie koncepcji programowych, realizowanych potem w szkołach. Przejawiana w ten sposób troska o wysoką jakość kształcenia wynika przede wszystkim z racji wysokich nakładów ponoszonych przez samorządy terytorialne na funkcjonowanie prowadzonych placówek szkolnych. Zbyt dużo to kosztuje, by nie przyglądać się uważnie efektom pracy pedagogicznej.

Kreowana i realizowana potem przez jednostki samorządu terytorialnego polityka oświatowa w swoich założeniach ogólnych uwzględnia następujące obszary działań: finansowanie oświaty, polityka kadrowa w oświacie, stała troska o jakość pracy szkół i placówek, analiza funkcjonowania sieci szkolnej, system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz poprawy zdrowia fizycznego uczniów, ożywianie aktywności społecznej młodzieży szkolnej, doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek.

Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Obrazek do artykułu: Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Edukacja nie jest własnością ministra ani ZNP; ta sprawa dotyczy wszystkich - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz przed spotkaniem z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Wyraził zadowolenie, że Pierwsza Dama zgodziła się porozmawiać... Więcej

 • Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Obrazek do artykułu: Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Minister edukacji Anna Zalewska, pytana o kampanię edukacji seksualnej #sexedpl, zaprosiła jej inicjatorkę i modelkę Anję Rubik do MEN. Zapraszam Anję Rubik, przeczytamy podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie - powiedziała w środę... Więcej

 • Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Obrazek do artykułu: Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne; dzięki niej budowane są relacje rodzinne i rodzice mają wpływ na wychowywanie własnych dzieci - przekonywali we wtorek uczestnicy debaty poświęconej edukacji domowej, która odbyła się... Więcej

 • Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Obrazek do artykułu: Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym to cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Myśl pozytywnie", którą we wtorek zainaugurowano we... Więcej

 • Więcej osób uczy dzieci w domu

  Obrazek do artykułu: Więcej osób uczy dzieci w domu

  Rośnie liczba rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową. Choć to wciąż niewielki odsetek całości, liczba osób, które wybrały edukację domową, wzrosła o 26 proc. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE