2008-10 - Techniki badawcze

Miękka strona zarządzania
Najbardziej znaną techniką jest test J. Moreno (1889-1974) - amerykańskiego psychiatry badającego stosunki panujące w różnych grupach społecznych. Metoda ta polega na tym, aby wszystkim członkom badanej grupy zadać to samo pytanie, na podstawie którego dokonają wyboru lub odrzucenia. Uzyskuje się dość szeroki wgląd w grupę: pozycję członków, czy są podgrupy, jaka jest integracja, kto stoi na uboczu. Najczęściej zadawanym pytaniem jest: z kim usiadłbyś w fotelu autobusu w trakcie wycieczki, kogo zaprosiłbyś na swoje imieniny/urodziny itd.? Zazwyczaj ograniczamy liczbę odpowiedzi do kilku osób. Ta technika może być stosowana również w przedszkolu - ale w takiej wiekowo grupie dzieci nie piszą odpowiedzi, zapisuje je nauczyciel, można też zastosować piktogramy.
Oczywiście technika Moreno ma swoje zalety i wady. Jeśli w klasie czy grupie akurat kilkoro chłopców lub dziewczynek „zakochało” się w jednej osobie - to wskazania będą błędne, oparte na chwilowym uczuciu. Ma to i przeniesienie w drugą stronę. Gdy akurat jest jakiś problem w grupie, ktoś jest odrzucany, posądzony, że np. nie podpowiedział na sprawdzianie, nie zaprosił kolegów na urodziny, nie poczęstował cukierkami na szkolnych imieninach itp., to może się pojawić sporo wskazań negatywnych.