Strona główna » Wiedza » 2011-2 - Oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich w stosunku do szkoły

2011-2 - Oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich w stosunku do szkoły

27.02.12
Edukacja elementarna
Obniżenie wieku, w którym dziecko rozpoczyna proces edukacji szkolnej, jest zmianą niezwykłej wagi. Wpłynęły na nią m.in. czynniki ekonomiczne, polityka rynku pracy, sytuacja demograficzna. Trzeba jednak pamiętać o kwestii najważniejszej:
etap przejścia dziecka z przedszkola do szkoły powinien być płynny i naturalny.
Dokonujące się w polskiej edukacji przemiany są uwarunkowane wieloma czynnikami, także polityką rynku pracy. Z punktu widzenia sytuacji demograficznej w Polsce formułowana jest potrzeba wprowadzenia na ten rynek jednego rocznika więcej. Dzieci rozpoczynające naukę w wieku sześciu lat będą kończyć edukację o rok wcześniej.
(..) Powodzenie wprowadzanej zmiany, czyli obniżenia wieku, od którego zaczyna się obowiązek szkolny, do lat sześciu, wymaga akceptacji społecznej. Przyzwolenie na tę zmianę lub jego brak determinują oczekiwania formułowane przez rodziców, wskazywane przez nauczycieli przedszkoli i innych dorosłych jako konieczne do spełnienia. W dyskusji często przywołuje się równieżsposób organizacji edukacji funkcjonujący w innych krajach Europy. Różnorodne postawy wobec planowanej zmiany objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich podzieliły rodziców. Wskazują na to m.in. wyniki badań.
(…)
Najwięcej zwolenników obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego (33%) jest wśród mieszkańców wsi i najmniejszych miast (do 20 tys. ludności), a także wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).
Rodzice (79%) dość zdecydowanie opowiadają się za tym, aby to oni, a nie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, decydowali o posłaniu sześciolatka do szkoły (CBOS, 2009, s. 5). Zdaniem CBOS problem ten zniknie po zakończeniu okresu przejściowego, kiedy to dzieci sześcioletnie będą realizować obowiązek szkolny w szkołach (od roku szkolnego 2012/2013).Tymczasem 21.03.2011 r. zarejestrowano w Sejmie inicjatywę dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy o systemie oświaty. Przygotowywany projekt zakłada m.in. przywrócenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego od siedmiu lat, objęcie subwencją oświatową przedszkoli oraz zniesienie łatwej ścieżki likwidacji szkół. Toczy się publiczna dyskusja, w której uczestniczą nauczyciele, rodzice.
Na stronie internetowej MEN i na stronie Stowarzyszenia i Fundacji „Rzecznik Praw Rodziców” rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień związanych z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego.
(…)
Etap przejścia dziecka z roli przedszkolaka w rolę ucznia powinien być płynny i naturalny. Szkoła powinna być miejscem, do którego dziecko nie będzie bało się iść, w którym podobnie jak obecnie w przedszkolu będzie poznawać, doświadczać przeżywać, uczyć się, bawiąc, i stopniowo przyjmować rolę ucznia.
Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE