Strona główna » Wiedza » 2012-2 - Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję

2012-2 - Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję

27.02.12
Niezbędnik Dyrektora
Artykuł zawiera uzasadnienie przystąpienia do konkursu na drugą kadencję oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, która pozwoliła autorowi w czerwcu 2011 r. ponownie zostać dyrektorem liceum ogólnokształcącego.
(...)
Przystępuję ponownie do konkursu na stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego, ponieważ pragnę:
  • po pierwsze, dokończyć większe przedsięwzięcia rozpoczęte w trakcie minionej kadencji – budowa e-szkoły, kompleksowa renowacja budynku;
  • po drugie, sprawnie wprowadzić w życie wchodzącą do liceum reformę programową;
  • po trzecie, wywiązać się do końca z obietnic złożonych podczas V Zjazdu Absolwentów naszego liceum (odnowa elewacji i terenów zielonych wokół szkoły).
W minionych latach dokładnie poznałem szkołę z najwyższej pozycji zajmowanej w strukturze organizacyjnej. Znałem ją już poprzednio, ale z innej strony – będąc najpierw jej uczniem, a następnie nauczycielem. Mam rozeznanie co do mocnych i słabych stron liceum oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Zdobyłem doświadczenia kierownicze oraz stale podnosiłem kwalifikacje zawodowe w ramach WDN, kursów zewnętrznych, grantów i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych. Cieszę się poparciem grona pedagogicznego i sympatią młodzieży, co wynika nie tylko z subiektywnych odczuć, ale jest poparte wynikami badań jakości pracy szkoły.
W związku z tym uważam, że moje doświadczenie, wiedza i wsparcie społeczności szkolnej pozwoli z powodzeniem kierować liceum przez kolejne pięć lat.
(…)
Szkoła jest instytucją, która nie może działać w oderwaniu od środowiska – lokalnego, wojewódzkiego i krajowego. Pragnę, by nie tylko z niego czerpała (pozyskiwanie sponsorów), ale też na jego rzecz działała, np. poprzez niekomercyjne udostępnianie zasobów szkoły dla promocji młodych talentów (wystawy i koncerty w auli), na spotkania autorskie, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, lokalnego przedszkola (aula) i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nowością zamierzam uczynić współpracę edukacyjną z miejskimi gimnazjami, co powinno zaowocować rozbudzeniem zainteresowań gimnazjalistów wybranymi przedmiotami, wymianą doświadczeń między nauczycielami i oczywiście prezentacją szkoły przyszłym kandydatom.
Postaram się również znaleźć sposób na jeszcze większe zainteresowanie Rady Powiatu problematyką oświatową, a także wspierać Radę oraz organ prowadzący w działaniach na rzecz rozwoju edukacji w mieście.
(…)
Zagadnieniem, którego nie zamierzam bagatelizować, jest czwarta światowa rewolucja technologiczna, a wraz z nią powstanie cywilizacji cyfrowej. (…) moim pragnieniem jest skoncentrować wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli nie tylko na sprawach tzw. krótkiej perspektywy (reformy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.), ale także na zagadnieniu wartości uniwersalnych, które powinny stać się podstawą etosu szkoły i fundamentem człowieczeństwa naszych absolwentów.
Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE