Strona główna » Wiedza » Aktualności » Arkusz organizacyjny szkoły ze szczegółowymi danymi nauczyciela

Arkusz organizacyjny szkoły ze szczegółowymi danymi nauczyciela

31.01.18

Arkusz organizacyjny szkoły będzie zawierał dokładniejsze informacje o nauczycielach zatrudnianych przez szkołę. MEN chce również, by organizacje związkowe i kuratoria miały więcej czasu na opiniowanie dokumentu.

articleImage: Arkusz organizacyjny szkoły ze szczegółowymi danymi nauczyciela fot. Thinkstock

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia regulującego pracę szkół i przedszkoli - zmiany dotyczą m.in. terminów opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół.

Arkusz z danymi nauczyciela
Dyrektor wpisze do arkusza organizacyjnego szczegółowe dane o zatrudnianych nauczycielach. W dokumencie znajdą się imiona, nazwiska, stopień awansu i liczba prowadzonych przez pedagogów zajęć.

Jak podkreśla MEN w uzasadnieniu, ułatwi to kuratorom i organizacjom związkowym sprawdzenie, czy dane w arkuszu są zgodne z rzeczywistością.

- Większość arkuszy i tak zawierała już nazwiska nauczycieli, ale to zmiana na lepsze, bo zwiększa przejrzystość takich dokumentów - tłumaczy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Dzięki temu opiniując arkusz, będziemy wiedzieć, ile godzin przydzielono poszczególnym nauczycielom - dodaje.

Szkolna legitymacja wkrótce z biletem miesięcznym>>

Więcej czasu na opinie
Zmienią się też terminy opiniowania arkuszy organizacyjnych - więcej czasu będzie miała zarówno organizacja związkowa, jak i kurator. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych - obecnie mają na to 10 dni, bez doprecyzowania, że chodzi o dni robocze.

Podobna zmiana dotyczy terminów  opiniowania wprowadzonych zmian - obecnie organizacja i organ sprawujący nadzór pedagogiczny mają na to cztery dni, po zmianach natomiast będzie to pięć dni roboczych.

Jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia>>

  Karta Nauczyciela. Komentarz>>

Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Andrzej Dąbrowski IP: 83.7.* 06-02-2018
    Skandaliczna propozycja, dająca organowi prowadzącemu 4 dni robocze w 2018 roku na wstępną analizę projektów arkuszy organizacyjnych przed przekazaniem ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Jaka jest odpowiedzialność związków zawodowych (organizacji zakładowej), którym przyznano 10 dni (dwa tygodnie kalendarzowe) na zaopiniowanie projektu arkusza organizacji, za prawidłową (zgodną z przyrastającą w postępie geometrycznym liczbą przepisów oświatowych) organizację pracy szkoły w porównaniu do odpowiedzialności organu prowadzącego? Oburzające!

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE