Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego będącego jednocześnie organem prowadzącym tzw. Małej Szkoły

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego będącego jednocześnie organem prowadzącym tzw. Małej Szkoły

20.03.08
articleImage: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego będącego jednocześnie organem prowadzącym tzw. Małej Szkoły fot. Thinkstock
Jestem nauczycielem kontraktowym i jednocześnie organem prowadzącym Małą Szkołę. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Moje pytanie brzmi: Do kogo mam złożyć wymagane dokumenty? Kto ma powołać komisję egzaminacyjną?

Sytuacja osób, które prowadzą placówki oświatowe, w tym, tzw. Małe Szkoły, jeśli chodzi o ubieganie się o awans zawodowy jest skomplikowana. Trzeba bowiem precyzyjnie ustalić jaki jest status tej placówki i jaki jest status zawodowy osoby prowadzącej placówkę. Przede wszystkim należy ustalić czy osoba taka jest zatrudniona zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela. Na ogół nie jest możliwe, aby jednocześnie być nauczycielem zatrudnionym zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela i organem prowadzącym placówkę. Nauczyciel taki byłby sam dla siebie pracodawcą, na co przepisy Karty Nauczyciela nie pozwalają.


W myśl art. 91b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - w stosunku do nauczyciela zatrudnionego w placówce niepublicznej, w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć, mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 9-9i ustawy Karta Nauczyciela, określające zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Tak więc, nauczyciele zatrudnieni w placówkach niepublicznych, mają możliwość uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego. Karta Nauczyciela określa status prawny nauczycieli, zatrudnionych w poszczególnych typach szkół i placówek publicznych i niepublicznych. Osoby fizyczne prowadzące w ramach działalności gospodarczej szkoły i placówki, będące organami prowadzącymi szkoły (placówki), nie podlegają przepisom ustawy. Rozciąganie przepisów Karty Nauczyciela na tę grupę osób nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym, gdyż ustawa ta reguluje sprawy wynikające ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
Niemniej jednak, każdą tego typu sprawę należy zbadać indywidualnie. Dlatego tak jak i w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz powołane przez nie komisje - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jan Chojnacki 20.03.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE