Strona główna » Wiedza » Aktualności » Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach

Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach

27.03.13

MEN wydał przepisy określające procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Dostosowane zostały do nowych regulacji dotyczących funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.

articleImage: Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach fot. Thinkstock

Wychowawcy wyłączeni spod przepisów o awansie
Procedurę awansu określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
Jego wydanie było konieczne ze względu na wyłączenie spod przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Zobacz: Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach>>

Dokonała tego ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zmieniła art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela, zawierający przepis upoważniający do wydania rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zobacz: Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym>>

Rozporządzenie nowe, ale bez zmian merytorycznych
Nowy akt prawny powtarza treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.). Istotą zmiany jest wyłączenie z upoważnienia ustawowego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Nowy akt prawny zawiera także przepis przejściowy nakazujący stosowanie dotychczasowych przepisów do wszczętych już postępowań ws. awansu.

Polecamy:  Awans zawodowy nauczyciela: informacja o awansie niekoniecznie na piśmie>>
Awans zawodowy nauczyciela po zmianach: ani taniej, ani lepiej>>

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE