Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach

MEN wydał przepisy określające procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Dostosowane zostały do nowych regulacji dotyczących funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.

articleImage: Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach fot. Thinkstock

Procedurę awansu określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
Jego wydanie było konieczne ze względu na wyłączenie spod przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
Dokonała tego ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zmieniła art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela, zawierający przepis upoważniający do wydania rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Nowy akt prawny powtarza treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.). Istotą zmiany jest wyłączenie z upoważnienia ustawowego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Nowy akt prawny zawiera także przepis przejściowy nakazujący stosowanie dotychczasowych przepisów do wszczętych już postępowań ws. awansu.

Polecamy:
Awans zawodowy nauczyciela: informacja o awansie niekoniecznie na piśmie
Awans zawodowy nauczycieli: zadania dyrektora szkoły
Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach

Monika Sewastianowicz 27.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy

Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Oświatowego

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - Oświata