Chcesz się dowiedzieć jakie są plany MEN dotyczące finansowania przedszkoli?

Chcesz się dowiedzieć jakie są plany MEN dotyczące finansowania przedszkoli?

MEN przeznacza 210 mln zł w 2013 r. na modernizację przedszkoli w ramach działań upowszechniających edukację przedszkolną. W pierwszym etapie pieniądze mają być skierowane do przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach. A co z innymi przedszkolami? Ponadto 320 mln "rządowej dotacji na każdego przedszkolaka" zasili kasy samorządów.

Razem z zaproszonymi ekspertami będziemy prezentować i omawiać nadchodzące zmiany i ich konsekwencję dla przedszkoli. Podczas VII EKDP będziemy omawiać:

Planowane zmiany w edukacji przedszkolnej w Polsce

- finansowanie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - dotacje, subwencje i inne formy finansowania;

- zmiana organizacji pracy przedszkoli przy zwiększonej liczbie najmłodszych dzieci;

- obniżenie wieku szkolnego;

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem jako priorytet Unii Europejskiej

Sieć współpracy i samokształcenia - społeczność nawzajem się ucząca:

Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli

Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji

Charakterystyka sieci jako społeczności uczących się

Przykłady już funkcjonujących sieci przedszkoli i dyrektorek przedszkoli

Dlaczego sieci są takie ważne?

Dostosowanie przedszkolnego WDN do zmian w systemie doskonalenia nauczycieli

Nowe formy doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia

Przedstawienie działań, dorobku oraz planów Zespołu Wczesnej Edukacji przy IBE

Zapraszamy na VII Europejską Konferencje Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie się 27 lutego 2013 r. w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.DyrektorSzkoly.pl/ekdp

Data publikacji: 7 lutego 2013 r.