Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy obliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wynagrodzeń za czas choroby?

Czy dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy obliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wynagrodzeń za czas choroby?

15.04.10
articleImage: Czy dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy obliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wynagrodzeń za czas choroby? fot. Thinkstock
Czy dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy obliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wynagrodzeń za czas choroby?
Czy obliczając ekwiwalent za urlop należy ten dodatek również doliczyć?

Dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego). Powinien również być uwzględniony w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela (ekwiwalencie za urlop).
W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast wynagrodzenie chorobowe oblicza się na tych samych zasadach jak zasiłek chorobowy - art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. Podobnie zasiłek macierzyński (art. 31 u.ś.p.u.s.).
W myśl art. 3 pkt 3 u.ś.p.u.s. przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
Wprawdzie dodatek uzupełniający nie został wprost wyszczególniony wśród składników wynagrodzenia nauczyciela oraz wynagrodzenia urlopowego, ale - podobnie jak dodatek specjalistyczny, który również nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) - jest jednym z elementów płacy nauczycielskiej. Stanowi on bowiem różnicę pomiędzy wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym nauczycielom a średnim wynagrodzeniem na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wynikającym z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Kwota składająca się na ten dodatek powinna zostać faktycznie wypłacona w formie dodatków stanowionych przez samorząd w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Odpowiednio dodatek uzupełniający jako składnik płacy nauczycielskiej, powinien być uwzględniony przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego (ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy) oraz zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego, urlopu macierzyńskiego).

Agnieszka Kosiarz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE