Strona główna » Wiedza » Aktualności » Czy dyrektor musi przedstawić swój plan urlopu organowi prowadzącemu?

Czy dyrektor musi przedstawić swój plan urlopu organowi prowadzącemu?

01.02.18

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Prawnie dopuszczalne jest także sporządzenie planu urlopów jedynie dla dyrektora szkoły.

articleImage: Czy dyrektor musi przedstawić swój plan urlopu organowi prowadzącemu? fot. Thinkstock

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dyrektorowi szkoły feryjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Czy dyrektor zobowiązany jest zatem przedkładać swój plan urlopów do organu prowadzącego?

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jednocześnie ustawa k.p. nie zawiera szczegółowej procedury ustalania planu urlopów. W szczególności nie określa, czy w szkole plan powinien zostać sporządzony dla całej kadry kierowniczej, czy tylko dla wybranych pracowników, np. dyrektora szkoły, ani kto go opracowuje od strony technicznej.

W konsekwencji od przyjętej praktyki i ustaleń z organem prowadzącym zależy, w jaki sposób plan ten zostanie przygotowany przed jego zaakceptowaniem. Dyrektor może sporządzić plan urlopów dla kadry kierowniczej danej szkoły, który zaakceptuje odnośnie terminów urlopów wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze oraz naniesie w nim propozycję terminu lub terminów własnego urlopu, zaś odnośnie wypoczynku dyrektora w tej części plan urlopów zaakceptuje organ prowadzący. 

Więcej o planach urlopów w Serwisie LEX Prawo Oświatowe>>

Zapoznanie się przez organ prowadzący z treścią planu urlopów dla całej kadry kierowniczej pozwoli temu organowi dokonać oceny, czy udzielenie urlopu dyrektorowi szkoły we wnioskowanym przez niego terminie zapewni normalny tok pracy szkoły. 

Prawnie dopuszczalne jest także sporządzenie planu urlopów jedynie dla dyrektora szkoły. Organ prowadzący może samodzielnie zwrócić się do dyrektora szkoły, by zaproponował termin swojego urlopu lube go w dokumencie lub pliku opracowanym przez ten organ.

  Karta Nauczyciela. Komentarz>>

Joanna Lesińska 01.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE