Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy liczba uczniów w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym może przekroczyć 20?

Czy liczba uczniów w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym może przekroczyć 20?

25.01.12

Pytanie
Czy liczba uczniów w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym może przekroczyć 20?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Liczba uczniów w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym nie może przekraczać 20 uczniów.
Uzasadnienie
Kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p.s. Ramowe statuty stanowią zakres minimum i pod względem formalnym są przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wyznaczającymi standardy organizacyjne. Stosownie do § 5 ust. 2 załącznika nr 4 r.r.s.p.s. liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Dla powołania klasy integracyjnej konieczna jest odpowiednia liczebność klasy oraz odpowiednie proporcje ilości dzieci niepełnosprawnych do pełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale może być niższa.
W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 października 2011 r. w załączniku nr 4 znalazł się zapis: "Liczba uczniów w oddziale liceum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych".
Bożena Barszczewska

25.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE