Strona główna » Wiedza » Aktualności » Czy nagrodę jubileuszową można dostać w dwóch miejscach?

Czy nagrodę jubileuszową można dostać w dwóch miejscach?

04.04.18

Jeżeli trzydziestoletni staż pracy nauczyciel wypracował w dodatkowym miejscu pracy, jest uprawniony także do tej nagrody - pisze Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Czy nagrodę jubileuszową można dostać w dwóch miejscach? fot. Thinkstock

Czy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa, jeśli pracuje równocześnie w dwóch miejscach pracy? Jeden zakład pracy jest dla pracownika podstawowym miejscem zatrudnienia, w którym pracownik przedstawił świadectwa pracy potwierdzające 35-letni staż pracy natomiast drugi zakład pracy jest dla pracownika dodatkowym miejscem zatrudnienia, w którym przedstawił świadectwa pracy potwierdzające tylko 30-letni staż pracy. W związku z powyższym, czy pracownik ten ma prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej w jednym zakładzie za 35 lata, a w drugim 30?

Odpowiedź
Jeżeli trzydziestoletni staż pracy nauczyciel wypracował w dodatkowym miejscu pracy, jest uprawniony także do tej nagrody.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości: za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego oraz za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów, co oznacza, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej u każdego z pracodawców, zaś u każdego z nich staż jest osobno ustalany. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

W związku z tym w dodatkowym miejscu pracy przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej uwzględnia się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz okres bieżącej pracy u tego pracodawcy, natomiast pomija się okresy równoległego niezakończonego zatrudnienia. Nabycie prawa do nagrody za 35 lat pracy nie pozbawia nauczyciela prawa do nagrody u drugiego pracodawcy za wyliczany odrębnie staż. W przypadku, gdy nauczyciel wypracował 30 – letni staż w czasie zatrudnienia u dodatkowego pracodawcy, jest uprawniony do nagrody. Jeśli natomiast stażem tym legitymował się przed podjęciem dodatkowej pracy, nie nabył u obecnego pracodawcy prawa do nagrody za 30 lat.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie!
Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>

 

Joanna Lesińska 04.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE