Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nauczyciel może przewozić prywatnym samochodem młodzież na konkursy i zawody sportowe?

Czy nauczyciel może przewozić prywatnym samochodem młodzież na konkursy i zawody sportowe?

08.04.10
articleImage: Czy nauczyciel może przewozić prywatnym samochodem młodzież na konkursy i zawody sportowe? fot. Thinkstock
Czy nauczyciel może przewozić prywatnym samochodem młodzież na konkursy, zawody sportowe, itp.? Jakie są podstawy prawne ze względu na bhp?
Czy są jakieś jasne uwarunkowania prawne takiego przewozu uczniów. Kto ponosi odpowiedzialność w razie wypadku?

Przepisy oświatowe wprost nie zabraniają przewozu uczniów prywatnym samochodem, jednakże uważna ich analiza pozwala na sformułowanie tezy, że przewozy uczniów przez nauczycieli są niedozwolone, a dyrektor, o ile może zgodzić się na podróż służbową nauczyciela prywatnym samochodem, to nie powinien wyrazić zgody na taką podróż, gdyby miała się ona odbywać w celu dowiezienia uczniów na zawody sportowe, czy inne imprezy organizowane w innej miejscowości niż szkoła.
Jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela, to w razie wypadku odpowiedzialność za szkodę spowodowaną tym wypadkiem spada na szkołę. Umowa OC jaką ma zawartą nauczyciel może okazać się niewystarczająca. Dodatkową sankcją – obok odpowiedzialności cywilnej może być odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.
Z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) jasno wynika, iż to dyrektor ponosi odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. A skoro tak, to ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą przewozić dzieci swoimi prywatnymi samochodami. Nie są oni zawodowymi kierowcami (a nawet jeśli są, to nie są nimi w pracy). Odpowiedzialność za przewóz osób leży po stronie zawodowego kierowcy, natomiast obowiązkiem nauczyciela jest sprawowanie opieki nad uczniami w czasie podróży.
Nauczyciel wraz z uczniami i wyznaczonymi opiekunami uczestniczący w imprezach pozaszkolnych powinni więc podróżować, w miarę możliwości, środkami komunikacji publicznej. Jeżeli jest to jakiś względów niemożliwe, szkoła powinna skorzystać z wynajętego autobusu, busa itp., należącego do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.
Tylko, w przypadku tzw. przewozów z grzeczności kierowca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jakiej doznał pasażer. Gdyby więc nauczyciel podwoził rodzica z dzieckiem (uczniem) spotkawszy go w drodze ze szkoły do domu, to odpowiedzialności nie ponosiłby. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r. przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie (wyrok SN z dnia 11 stycznia 1978 r., II CR 487/77, LEX nr 8048).

Alicja Brzezińska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 3 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • aga IP: 80.238.* 31-03-2016
  mam pytanie do Sary, dlaczego nauczyciel to baran? Najwyraźniej trafiłaś na nieodpowiednich nauczycieli. Ja pracuję w tym zawodzie i nie uważam, żebym była zastraszonym baranem. Mam swoje zdanie, a Dyrekcja albo się z nim zgadza, albo nie. Mój Dyrektor właśnie nie zgodził się, żebym wiozła uczniów na konkurs, ponieważ biorę wtedy za dużą odpowiedzialność na siebie, rozumiem jego podejście w tym momencie, mimo że własny transport bardzo ułatwiłby mi całą eskapadę do innego miasta. Uważam, że wśród nauczycieli są różne egzemplarze ludzi, jak w każdej innej grupie zawodowej, ale nie oceniaj wszystkich wg swoich złych doświadczeń. Przy okazji, Pracuje Pani jako.... kto?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Sara IP: 95.160.* 20-09-2014
  Słusznie. Nauczyciel nie powinien przewozić uczniów. Niestety, dyrektorzy szkół często wymuszają na nauczycielach dowożenie uczniów na konkursy i zawody, strasząc, krzycząc i w inny sposób "umilając" życie. Nauczyciele (głównie kobiety) to chyba najbardziej zastraszona grupa zawodowa, jaką znam. Zgodzą się jak potulne barany na wszystko. Trzeba by było chyba zorganizować specjalne szkolenia w tej sprawie, żeby uswiadomić nauczycielom i dyrektorom, jaka ciąży na nich odpowiedzialność i ukrócić ten proceder. Nauczyciele są wykorzystywani do pracy za darmo, uczniowie narażani na niebezpieczeństwo, organy nadzorujące mają oszczędności. A nauczyciel to baran.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Beata Adam IP: 77.87.* 12-03-2013
  To niemożliwe, aby nauczyciel był tak dyskryminowany, aby nie mógł przewozić uczniów swoim samochodem. Odpowiedzialność zawsze istniała i istnieć będzie, czy to szkoły - placówki delegującej, czy nauczyciela-kierowcy za spowodowanie wypadku. Samochody osobowe są zarejestrowane na daną ilość miejsc i tyle osób można przewozić. W przypadku dzieci to dochodzą jeszcze przepisy drogowe dot. np. wzrostu dzieci, fotelika itd. Samochód musi być też ubezpieczony OC i NNW pasażera i tyle. W przypadku kolizji spowodowanej przez innego uczestnika ruchu drogowego to on ponosi odpowiedzialność za wypadek. Ten artykuł to jest kwadratura koła. Odpowiedzialność nauczyciela jest taka sama jak każdego innego pracownika, który korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych. I najważniejsze - przewóz uczniów przez nauczyciela nie jest to zabroniony.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE