Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowanie zdrowia może po jego zakończeniu przejść na emeryturę kompensacyjną?

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowanie zdrowia może po jego zakończeniu przejść na emeryturę kompensacyjną?

18.03.10
articleImage: Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowanie zdrowia może po jego zakończeniu przejść na emeryturę kompensacyjną? fot. Thinkstock
Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może po jego zakończeniu przejść na emeryturę kompensacyjną do której nabył prawo?
Czy musi przepracować jakiś okres lub przejść w stan nieczynny i dopiero złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Nie ma przeszkód prawnych, by bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel skorzystał z uprawnień emerytalnych lub uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Przepisy prawa – w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800) nie zawierają unormowań, z których wynikałby brak możliwości skorzystania z uprawnień emerytalnych bądź uprawnień do świadczenia kompensacyjnego po zakończeniu korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Magdalena Sender

Magdalena Sender 18.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE