Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nauczyciel przystępujący do konkursu na dyrektora szkoły, który nigdy nie był nauczycielem akademickim, powinien potwierdzić swoją niekaralność w oparciu o przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym?

Czy nauczyciel przystępujący do konkursu na dyrektora szkoły, który nigdy nie był nauczycielem akademickim, powinien potwierdzić swoją niekaralność w oparciu o przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym?

30.01.12

Pytanie
Czy nauczyciel przystępujący do konkursu na dyrektora szkoły, który nigdy nie był nauczycielem akademickim, składając oświadczenie, że nie był karany karą dyscyplinarną powinien odnieść się tylko do podstawy prawnej wynikającej z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, czy również do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - dalej u.s.w.
Czy powołanie się na obie podstawy prawne przez ww. nauczyciela może stanowić błąd formalny?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Moim zdaniem – oświadczeni o tym, że nauczyciel nie był karany dyscyplinarnie zawierające potwierdzenie niekaralności w rozumieniu niżej wymienionych przepisów obydwu ustaw jest przede wszystkim potwierdzeniem faktu niekaralności karą dyscyplinarną w ogóle.
W przedstawionej w pytaniu sytuacji wystarczyło oświadczenie, którego treść odwołuje się do przepisów KN. Odwołanie się do przepisów u.s.w. jest zbędne, skoro kandydat nigdy nie był nauczycielem akademickim, bowiem logicznym jest, że nie można być karanym dyscyplinarnie, skoro nie było się pracownikiem.
Przywołanie w oświadczeniu obu ustaw nie jest – moim zdaniem - błędem formalnym.
Uzasadnienie
Przepis § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) mówi, że w ogłoszeniu musi być wskazany wymóg przedstawienia przez kandydata oświadczenia, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 KN lub w art. 140 ust. 1 u.s.w. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
Podobnie, jak w poprzednich podpunktach oświadczenia – w zależności od ich treści (w omawianym przypadku – w zależności od tego, czy kandydat jest nauczycielem czy nauczycielem akademickim) – są wymagane alternatywnie. Oznacza to, że nauczyciel szkoły składa oświadczenie, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 KN, a nauczyciel akademicki, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 u.s.w.
Krzysztof Gawroński

30.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE