Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole z pełnymi kwalifikacjami może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego?

Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole z pełnymi kwalifikacjami może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego?

09.07.09
articleImage: Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole z pełnymi kwalifikacjami może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego? fot. Thinkstock
Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole z pełnymi kwalifikacjami zatrudniony na zastępstwo do 16 czerwca 2009 r. (na czas urlopu dla poratowania zdrowia innego nauczyciela) może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego i zakończyć go nadaniem stopnia awansu nauczyciela kontraktowego?
Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), dalej - K.N. są tak skonstruowane, aby nauczyciel stażysta mógł odbyć staż, uzyskać ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją i wreszcie uzyskać awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Dlatego umowa z nauczycielem stażystą powinna zostać zawarta na rok (od 1 września do 31 sierpnia).
Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 2 K.N. z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zatrudnienie nauczyciela od 1 września do 16 czerwca może spowodować komplikacje w przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego po zakończeniu stażu, który zakończy się z dniem 31 maja 2009 r. Zgonie bowiem z przepisami art. 9c ust. 1 pkt 1 K.N. staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.

Dyrektor szkoły w ciągu 16 dni (do 16 czerwca 2009 r.) powinien ocenić dorobek nauczyciela za okres stażu, powołać komisję i w przypadku uzyskania akceptacji komisji nadać nauczycielowi stopień awansu. Z praktyki wiadomo, że czynności które podejmuje dyrektor po zakończeniu stażu zajmują ponad miesiąc a decyzje wydawane są najczęściej w lipcu lub nawet w sierpniu.
Kolejność czynności jest tu następująca. Nauczyciel kończy staż, z którego realizacji składa sprawozdanie do dyrektora szkoły, dyrektor na podstawie sprawozdania ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, w przypadku kiedy ocena jest pozytywna nauczyciel stażysta występuje do dyrektora z wnioskiem o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego. Na wniosek nauczyciela dyrektor powołuje komisje kwalifikacyjna, która przeprowadza rozmowę z nauczycielem, a w przypadku uzyskania akceptacji komisji, dyrektor nadaje stopień nauczyciela kontraltowego.
Odpowiednie regulacje prawne znajdują się w przepisach § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), który stanowi, iż w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz w przepisach rozdziału 3a ustawy - Karta Nauczyciela
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, w przypadku nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje jednak postępowania.
Jeśli postępowanie udałoby się przeprowadzić szybciej, to można nadać nauczycielowi stopień ale najpóźniej w dniu 16 czerwca (w ostatnim, dniu zatrudnienia nauczyciela w szkole).

Ponieważ sytuacja jest nietypowa to najlepiej skonsultować ją z kuratorem oświaty. Zgodnie bowiem z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 K.N. nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jan Chojnacki
Jan Chojnacki 09.07.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE