Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć można zwolnić na podstawie art. 20 KN?

Czy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć można zwolnić na podstawie art. 20 KN?

03.04.12

Nie jest dopuszczalne zwolnienie nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Wykładnia przepisu wskazuje, że dotyczy on nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze.

articleImage: Czy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć można zwolnić na podstawie art. 20 KN? fot. Thinkstock
Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania w naszej szkole ma 7/18 etatu. W głównym miejscu pracy ma 24/18 i w owej placówce bardzo często ulega zmianom tygodniowy plan zajęć. Z tego powodu w naszej szkole również bardzo często muszę zmieniać tygodniowy plan zajęć.
 
Czy mogę wypowiedzieć stosunek pracy temu nauczycielowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, jeśli nie ulega likwidacji żaden oddział, natomiast umotywować to koniecznością zmiany planu tygodniowego zajęć i w jego miejsce zatrudnić na te godziny naszego innego nauczyciela?
 
Podstawą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć jest art. 27 ust. 1 KN. Wątpliwość budzi sposób zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, mimo niespełnienia przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN. W omawianej sprawie nie mogło nastąpić także ograniczenie zatrudnienia w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania (art. 22 ust. 2 KN), gdyż wymiar pensum nauczyciela nie wynosi co najmniej 1/2 etatu.
W omawianej sytuacji podstawą rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć jest art. 27 ust. 1 KN, a więc z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych (art. 23 ust. 3 KN w zw. z art. 27 ust. 3 KN).
 
W przedmiotowym stanie prawnym nie jest możliwe zastosowanie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, ponieważ dotyczy on rozwiązania stosunku pracy z przyczyn związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły dotyczących nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Wniosek taki wypływa z wykładni językowej art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, że chodzi w nim o takie zmiany w działalności szkoły, które uniemożliwiają "dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć". Podkreślenia wymaga zwrot "dalsze zatrudnianie", z którego wynika, że przepis odnosi się tylko do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, co staje się niemożliwe w obliczu zmian w funkcjonowaniu szkoły wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2006 r. (wyrok SN z dnia 16 maja 2006 r. I PK 213/05, OSNP 2007, nr 11-12, poz. 153).
Wypowiedzenie składane przez pracodawcę powinno zawierać uzasadnienie, w którym zostanie określona przyczyna rozwiązania stosunku pracy - art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., w zw. z art. 91c ust. 1 KN. Oczywiście stosunek pracy, o którym mowa w omawianej sytuacji, można rozwiązać także za porozumieniem stron (art. 23 ust. 4 pkt 1 KN w zw. z art. 27 ust. 3 KN) – wówczas nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia, a stosunek pracy będzie można rozwiązać w każdym umówionym przez strony czasie. 
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Oświatowego>>
Szczegółowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami zawiera również publikacja "ABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli".

 

 
 
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE