Strona główna » Wiedza » Czy nauczycielowi wykonującemu czynności opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 100%?

Czy nauczycielowi wykonującemu czynności opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 100%?

09.11.17

Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe.

Pytanie

Nauczyciel szkoły publicznej wykonywał czynności opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami w niedzielę. Za ten dzień nie otrzymał dnia wolnego. Nauczyciel ma otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy jak za zastępstwo doraźne. Czy należy mu się dodatek 100% jak za pracę w niedzielę lub święto?

Odpowiedź

Nauczyciel ma otrzymać dzień wolny za pracę w niedzielę, a jeśli nie ma takiej możliwości – wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe (nie doraźnego zastępstwa).

Zgodnie z art. 42c ustawy z 26.01.1982 r.– Karta Nauczyciela za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwóch kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Marta Handzlik
 

Marta Handzlik 09.11.17
Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE