Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy opiekun stażu nauczyciela stażysty musi uczestniczyć w pracach komisji kwalifikacyjnej?

Czy opiekun stażu nauczyciela stażysty musi uczestniczyć w pracach komisji kwalifikacyjnej?

30.06.11
articleImage: Czy opiekun stażu nauczyciela stażysty musi uczestniczyć w pracach komisji kwalifikacyjnej? fot. Thinkstock
Opiekun stażu nauczyciela stażysty przebywa na zwolnieniu chorobowym od 11 maja 2011 r. do 11 lipca 2011 r.
Czy opiekun ten musi uczestniczyć w pracach komisji kwalifikacyjnej?
Jakie są skutki prawne nieobecności opiekuna stażu w pracach komisji, czy należy w takim przypadku przełożyć postępowanie kwalifikacyjne na miesiąc sierpień?

Nieobecność opiekuna stażu (lub eksperta) nie wstrzymuje pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Nie ma zatem konieczności przekładania terminu.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) - dalej r.s.a.z.n.
W sytuacji opisanej w pytaniu nieobecność opiekuna stażu nie wstrzymuje pracy komisji. Przy spełnieniu pozostałych warunków postępowania kwalifikacyjnego - komisja może legalnie pracować bez niego i podejmować rozstrzygnięcia.
Rozstrzygnięcia komisji są autonomiczne i nikt nie ma możliwości weryfikowania rozstrzygnięcia komisji egzaminacyjnej, o ile rozstrzygnięcie komisji jest zgodne z prawem (legalność działań komisji). Z przebiegu pracy komisji sporządza się protokół (§ 14 ust. 1 r.s.a.z.n.). W sprawach dotyczących prac komisji nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków (§ 15 r.s.a.z.n.). Fakt nieobecności opiekuna stażu w pracach komisji i jej powód powinny zostać zaprotokołowane.

Monika Wawrzeńczyk
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE