Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która nie została wytypowana w konkursie?

Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która nie została wytypowana w konkursie?

17.02.12

 Przeprowadzono konkurs na dyrektora szkoły, który nie został rozstrzygnięty, organ prowadzący powierzył jednak jednemu z uczestników tego konkursu pełnienie tej funkcji.

Czy może znowu powierzyć pełnienie tej funkcji tej osobie na kolejną kadencję czy powinien przeprowadzić konkurs?
 
articleImage: Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która nie została wytypowana w konkursie? fot. Thinkstock

Odpowiedź

W  treści pytania chodzi prawdopodobnie o:

- powierzenie stanowiska w sytuacji, gdy zostało ono uprzednio powierzone w trybie, o którym mowa w przepisach art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., na okres 5 lat, o którym mowa w przepisie art. 36a ust. 13 u.s.o.;
 
- przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący na kolejny okres – w myśl przepisów art. 36a ust. 14 u.s.o., po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.
Moim zdaniem – w sytuacji przedstawionej w pytaniu - kandydata na dyrektora należy wyłonić w drodze konkursu.
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 36a ust. 13 w związku z art. 36a ust. 1 i 2 u.s.o. odnosi się – moim zdaniem - wprost do kwestii przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, któremu uprzednio powierzono to stanowisko po wyłonieniu kandydata w drodze konkursu.
W szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska dyrektora w drodze konkursu jest kwestią kluczową i – co do zasady - obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zatem odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z jedynym wyjątkiem, o którym mowa w art. 36a ust. 4u.s.o. - ustanowionym przez prawodawcę - [por. M. Pilich. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. ABC. Wolters Kluwer business. Wyd. 2. Warszawa 2008.]
Wyjątek ten stanowił podstawę powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na poprzedni okres w sytuacji, o której mowa w pytaniu.
Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE