Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?

Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?

26.03.09
articleImage: Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej? fot. Thinkstock
Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?
W trakcie roku poradnia psychologiczno-pedagogiczna dokonała zmiany stopnia upośledzenia z umiarkowanego na znaczny. Do tej pory dziecko było uczniem klasy integracyjnej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży:

1) niesłyszących,
2) słabo słyszących,
3) niewidomych,
4) słabo widzących,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z autyzmem,
9) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
10) z chorobami przewlekłymi,
11) z zaburzeniami psychicznymi,
12) niedostosowanych społecznie,
13) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
14) zagrożonych uzależnieniem,
15) z zaburzeniami zachowania
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizuje się trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Szkoły specjalne i integracyjne, a także szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi należą do tego typu szkół, w których celowo organizuje się kształcenie specjalne.
Na podstawie pytania nie można jednoznacznie określić do jakiej szkoły (podstawowej, gimnazjum czy ponadgimnazjalnej) uczęszcza uczeń. Jeśli jest to szkoła podstawowa, bądź gimnazjum, to wydaje się, ze uczeń może kontynuować naukę w klasie integracyjnej, mimo że dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym tworzone są szkoły specjalne. Jednak, jeśli jest to szkoła ponadgimnazjalna, to uczeń powinien uczęszczać, po zmianie orzeczenia, do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Marta Handzlik 26.03.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE