Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?

Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?

26.03.09
articleImage: Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej? fot. Thinkstock
Czy uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym może być uczniem klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej?
W trakcie roku poradnia psychologiczno-pedagogiczna dokonała zmiany stopnia upośledzenia z umiarkowanego na znaczny. Do tej pory dziecko było uczniem klasy integracyjnej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży:

1) niesłyszących,
2) słabo słyszących,
3) niewidomych,
4) słabo widzących,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z autyzmem,
9) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
10) z chorobami przewlekłymi,
11) z zaburzeniami psychicznymi,
12) niedostosowanych społecznie,
13) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
14) zagrożonych uzależnieniem,
15) z zaburzeniami zachowania
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizuje się trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Szkoły specjalne i integracyjne, a także szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi należą do tego typu szkół, w których celowo organizuje się kształcenie specjalne.
Na podstawie pytania nie można jednoznacznie określić do jakiej szkoły (podstawowej, gimnazjum czy ponadgimnazjalnej) uczęszcza uczeń. Jeśli jest to szkoła podstawowa, bądź gimnazjum, to wydaje się, ze uczeń może kontynuować naukę w klasie integracyjnej, mimo że dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym tworzone są szkoły specjalne. Jednak, jeśli jest to szkoła ponadgimnazjalna, to uczeń powinien uczęszczać, po zmianie orzeczenia, do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Marta Handzlik 26.03.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UNICEF: 75 mln dzieci potrzebuje wsparcia w edukacji

  Obrazek do artykułu: UNICEF: 75 mln dzieci potrzebuje wsparcia w edukacji

  Około 75 mln dzieci w wieku szkolnym, które żyją w niespokojnych rejonach świata, rozpaczliwie potrzebuje wsparcia w edukacji - wynika ze środowego raportu Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Więcej

 • Raport: uczniowie chcą lepszej edukacji seksualnej

  Obrazek do artykułu: Raport: uczniowie chcą lepszej edukacji seksualnej

  Antykoncepcja po stosunku, homoseksualizm, przemoc seksualna i aborcja - m.in. takich tematów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie oczekują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Badania na ten temat zaprezentowała Grupa "Ponton" i Federacja na... Więcej

 • Rozpoczynają się matury pisemne

  Obrazek do artykułu: Rozpoczynają się matury pisemne

  Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 24 maja; terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 4 do 27 maja; ich terminy każda szkoła ustala we własnym... Więcej

 • Zniżki dla małych Polaków ze szkół polonijnych

  Obrazek do artykułu: Zniżki dla małych Polaków ze szkół polonijnych

  Prezydent Andrzej Duda przedstawi w poniedziałek projekt ustawy gwarantującej ulgi dla uczniów szkół polonijnych, przyjeżdżających do Polski. Legitymacje mieliby otrzymać uczniowie wszystkich polskich szkół poza granicami Ojczyzny – pisze "Nasz... Więcej

 • Włoskie szkoły sprawdzają odciski palców, by walczyć ze spóźnieniami

  Obrazek do artykułu: Włoskie szkoły sprawdzają odciski palców, by walczyć ze spóźnieniami

  Włoskie szkoły walczą ze spóźnieniami uczniów. Z najbardziej radykalną inicjatywą wystąpiła dyrekcja placówki w Bari w Apulii, która postanowiła zainstalować przy wejściu skaner rozpoznający odciski palców uczniów i rejestrujący godzinę ich... Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE