Strona główna » Wiedza » Aktualności » Czy wynagrodzenie za projekt unijny uwzględnia się przy wypłacie trzynastki?

Czy wynagrodzenie za projekt unijny uwzględnia się przy wypłacie trzynastki?

30.01.18

Wynagrodzenie za realizację projektu unijnego nie stanowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, co nie znaczy, że nie bierze się go pod uwagę przy wyliczaniu trzynastki.

articleImage: Czy wynagrodzenie za projekt unijny uwzględnia się przy wypłacie trzynastki? fot. Thinkstock

Nauczyciele realizowali projekt unijny w ramach godzin przydzielonych przez dyrektora szkoły (pismo przyznające te godziny w aktach osobowych). Nie było dodatkowych umów nauczycieli z gminą. Beneficjentem pomocy była gmina, która płaciła na podstawie list płac sporządzonych przez szkołę z odrębnego rachunku, utworzonego na potrzeby projektu unijnego, wynagrodzenie nauczycielom za przepracowane godziny w ramach realizowanego projektu.
Czy wypłacone wynagrodzenie za godziny realizowane w ramach projektu unijnego liczy się do podstawy: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, średnich wynagrodzeń nauczycieli, średniej za godziny ponadwymiarowe.


Odpowiedź
Wynagrodzenie nauczyciela za realizację projektu unijnego, którego beneficjentem jest gmina, podlega wliczeniu do podstawy trzynastki, natomiast nie jest uwzględniane przy wyliczaniu średnich wynagrodzeń nauczycieli, ani tzw. średniej za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, tylko za zajęcia dodatkowe, a jedynie jego wysokość jest obliczana w odniesieniu do reguł dotyczących wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

 

Zdjęcia z wycieczki na FB? Ostrożnie>>

W związku z tym wynagrodzenia za takie zajęcia – niebędącego wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe) nie wlicza się do tzw. średniej za godziny ponadwymiarowe, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Natomiast jako wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia powinno zostać uwzględnione w wynagrodzeniu urlopowym na podstawie art. 67 ust. 1 KN.

 

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>

Joanna Lesińska 30.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE