Strona główna » Wiedza » Aktualności » Do zasiłku macierzyńskiego wlicza się dodatek stażowy

Do zasiłku macierzyńskiego wlicza się dodatek stażowy

28.06.13

Nauczyciel placówki nieferyjnej przebywał na zasiłku chorobowym w okresie ciąży. Przy naliczaniu zasiłku dodatek stażowy nie był wliczony do podstawy zasiłku. Po porodzie do zasiłku macierzyńskiego należy wliczyć dodatek stażowy.

articleImage: Do zasiłku macierzyńskiego wlicza się dodatek stażowy fot. Thinkstock

Czy dodatek stażowy należy wliczyć w pełnej wysokości czy odliczyć dodatek stażowy za czas choroby wypłacony w okresie 12 miesięcy branych do naliczenia zasiłku?

Odpowiedź:
Dodatek za wysługę lat powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku pod warunkiem, iż pracodawca nie wypłaca go za okres pobytu na tych świadczeniach i to udokumentuje. Najczęściej szkoły i placówki oświatowe wypłacają dodatek za wysługę lat bez względu na absencję nauczyciela, co oznacza, iż dodatek ten nie wlicza się do podstawy zasiłku i wynagrodzenia chorobowego (zasiłku macierzyńskiego) i odpowiednio finansowany jest przez pracodawcę. Jeśli dodatek nie jest płacony za okres zasiłku macierzyńskiego to podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, obliczoną na podstawie zasiłku chorobowego, należy przeliczyć dodając do tego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat.

Uzasadnienie:
Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 3% po przepracowaniu 3 lat. Wysokość dodatku wzrasta corocznie o 1%, jednak nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego nauczycielowi zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN.
Zasiłek macierzyński ustala się na tych samych zasadach jak zasiłek chorobowy, zgodnie z art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zasiłek macierzyński wynosi 100% zasiłku chorobowego, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.u.s. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby (art. 36 u.ś.u.s.). Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.
Ogólnie obowiązujące przepisy nie precyzują, czy dodatek za wysługę lat dla nauczyciela (art. 33 KN) należy pomniejszać za czas nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby. Jednocześnie sądy administracyjnie powszechnie zastrzegają, że w regulaminie wynagradzania nauczycieli nie można przesądzać, czy dany dodatek należy się za czas zwolnienia chorobowego, czy nie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2008 r., wyrok WSA z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 440/08). Oznacza to, iż brak jest aktów normatywnych zachowujących prawo nauczycieli do wysługi w trakcie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego). Oznacza to, iż dodatek ten powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego (zasiłku macierzyńskiego), pod warunkiem, iż pracodawca nie wypłaca go za okres pobytu na tych świadczeniach i to udokumentuje. Najczęściej szkoły i placówki oświatowe wypłacają dodatek za wysługę lat bez względu na absencję nauczyciela, co oznacza, iż dodatek ten nie wlicza się do podstawy zasiłku i wynagrodzenia chorobowego (zasiłku macierzyńskiego). Jeśli zatem dodatek za wysługę nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego to powinien wejść do podstawy naliczania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim (w tym wypadku na urlopie macierzyńskim). Zgodnie z art. 43 u.ś.u.s. podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Jednakże podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy przeliczyć dodając do tego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat. Odpowiednio zatem należy uwzględnić taką samą podstawę jaką przyjęto do ustalenia zasiłku chorobowego (który był pomniejszony o dodatek za wysługę lat) plus dodatek za wysługę lat.

 

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE