Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dodatek na urlopie tylko, jeżeli nauczyciel nadal pełni daną funkcję

Dodatek na urlopie tylko, jeżeli nauczyciel nadal pełni daną funkcję

04.08.17

Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia urlopowego, ale tylko w sytuacji, gdy nauczyciel w wakacje zachowuje pełnioną funkcję - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie Prawo Oświatowe.

articleImage: Dodatek na urlopie tylko, jeżeli nauczyciel nadal pełni daną funkcję fot. Thinkstock

Czy nauczycielowi placówki nieferyjnej, który do końca maja 2017 r. miał dodatek za opiekuna stażu, należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za czerwiec, lipiec i sierpień?
Do kiedy liczy się okres roku szkolnego? Do końca sierpnia?


Odpowiedź:
Dodatek funkcyjny wicedyrektora stanowił składnik wynagrodzenia urlopowego jedynie w czerwcu, natomiast nie jest uwzględniany w wynagrodzeniu należnym w lipcu i w sierpniu. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela będącego opiekunem stażu do maja nie jest wliczany do wynagrodzenia urlopowego wypłacanego w okresie ferii letnich.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) – dalej KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.) – dalej r.w.e.p.n. składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek – w tym dodatek funkcyjny – uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Jeśli natomiast w danym miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego nie przysługuje już konkretny składnik wynagrodzenia, nie jest on wliczany do wynagrodzenia urlopowego. W związku z tym w przypadku, gdy wicedyrektor rozpoczął urlop w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym jeszcze był uprawniony do dodatku funkcyjnego, dodatek ten jest wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 r.w.e.p.n. Natomiast dodatek funkcyjny wypłacany nauczycielowi, który tylko do maja włącznie pełnił funkcję opiekuna stażu, ze względu na treść przepisów art. 67 ust. 1 KN oraz § 2 ust. 1 r.w.e.p.n., nie stanowi składnika wynagrodzenia urlopowego należnego w miesiącach czerwiec–sierpień, skoro w tych miesiącach nie miał już powierzonej ww. funkcji.

 

Joanna Lesińska 04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE