Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Drukowanie świadectw za pomocą programów internetowych

Drukowanie świadectw za pomocą programów internetowych

28.08.08
articleImage: Drukowanie świadectw za pomocą programów internetowych fot. Thinkstock
W Internecie znalazłem program do drukowania świadectw, który umożliwia drukowanie zarówno zwykłych świadectw, jak również specjalnych druków nieposiadających rubryk, z nadrukowanym kolorowym tłem (tzw. giloszem). Ta druga metoda, w przypadku drukowania komputerowego, jest zdecydowanie lepsza i sprowadza się tylko do załadowania podajnika papieru w drukarce i obróceniu świadectw po wydrukowaniu pierwszej strony.
Czy obie metody są zgodne z prawem?

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i dyplomów reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.).
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, obowiązane są do wydawania świadectw i dyplomów państwowych według wzorów określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Każde świadectwo i dyplom ma ściśle określony wzór, np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej musi być wydane na druku według wzoru nr 7, który ustalony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Ponadto, każde świadectwo i dyplom musi odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Przykładowo, każde świadectwo musi być wydrukowane na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem, w odpowiednim kolorze (kolory świadectw określa ust. 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia). Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu musi posiadać gilosz (poddruk) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta posiadają gilosz bez tych liter (wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia). Ponadto, wszystkie świadectwa i dyplomy muszą mieć format A4 (210 x 297 mm). Dodatkowo, świadectwa potwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem na pierwszej stronie muszą posiadać biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.
Zatem nie jest istotne to, w jaki sposób szkoła pozyskała wzory świadectw, czy za pomocą programu komputerowego, czy też zakupiła te wzory w odpowiednim wydawnictwie. Ważne jest to, by świadectwo wydane przez szkołę było zgodne ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu.
Monika Tutka 28.08.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE