Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dyrektor gimnazjum włączonego do podstawówki nie musi składać rezygnacji

Dyrektor gimnazjum włączonego do podstawówki nie musi składać rezygnacji

01.08.17

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem tej szkoły podstawowej - podkreśla Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe.

articleImage: Dyrektor gimnazjum włączonego do podstawówki nie musi składać rezygnacji fot. Thinkstock

Do szkoły podstawowej z dniem 01.09.2017 r. zostaje włączone gimnazjum. W związku z kończąca się kadencja dyrektora szkoły podstawowej gmina ogłosiła konkurs. Do konkursu przystąpił dyrektor dotychczasowego (włączanego do SP) gimnazjum, którego kadencja upływa w 2021 r. Osoba ta wygrała konkurs i z dniem 1 września powierzone zostaje jej stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Czy w takim przypadku po wygranym konkursie dyrektor gimnazjum powinien złożyć rezygnację ze stanowiska? Z zachowaniem jakiego okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej p.w.p.o. dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem tej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Należy zatem stwierdzić, że w opisanej w pytaniu sytuacji dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (ze skutkiem na koniec roku szkolnego 2016/2017), zaś organ prowadzący gimnazjum powinien go odwołać ze stanowiska na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o.

Jednak mając na uwadze, że nie ma już możliwości zastosowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, zaś dyrektor dotychczasowego gimnazjum nie może jednocześnie pełnić funkcji dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, do której włączono te gimnazjum, i wicedyrektora tej szkoły podstawowej, to powinien być zastosowany art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. Stanowi on, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia

Piotr Gąsiorek 01.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE