Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dyrektor pracuje także w wakacje

Dyrektor pracuje także w wakacje

12.06.17

Dyrektor ma wiele obowiązków także w wakacje. Szczególna funkcja, jaką sprawuje, powoduje, że musi zapewnić odpowiednie zastępstwo na czas swojego urlopu - przypomina Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Dyrektor pracuje także w wakacje fot. Thinkstock

Osoba decyzyjna obecna w szkole
Urlopy dyrektora i wicedyrektora nie powinny się ze sobą pokrywać z uwagi na szczególne obowiązki wynikające z art. 39 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.
Część z nich, np. związana z zapewnieniem bezpieczeństwa czy sprawowaniem nadzoru, musi być wykonywana przez cały czas funkcjonowania jednostki oświatowej. I tu dochodzimy do różnic między szkołą feryjną a nieferyjną. W przypadku tej pierwszej zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa (podobnie jak pozostałe wymienione w art. 39 u.s.o.) nie są wykonywane w czasie ferii i nie powoduje to zagrożenia dla funkcjonowania jednostki. Ustawodawca wymienił w art. 64 ust. 2 KN zadania obowiązkowe w trakcie ferii, ustalając jednocześnie, że czas poświęcony na ich wykonanie jest zwykłym czasem pracy nauczyciela.
Przez resztę ferii, gdy uczniowie nie uczęszczają do szkoły, nie są też wykonywane czynności związane z przeprowadzaniem egzaminów czy przygotowaniem nowego roku szkolnego, nie ma potrzeby korelowania urlopu dyrektora i wicedyrektora. Obaj mogą mieć wolne w tym samym czasie, zwłaszcza że Karta Nauczyciela wręcz wymaga, by nauczyciele zatrudnieni w jednostkach feryjnych korzystali z urlopu właśnie w trakcie ferii. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, głównie latem, kiedy w szkołach przeprowadza się remonty, do których nadzorowania dyrektor lub wicedyrektor jest jednak potrzebny.

Inaczej w placówkach nieferyjnych
Nieco inna sytuacja dotyczy natomiast pracowników szkół nieferyjnych, które pracują przez cały rok, co najwyżej z przerwą właśnie na remont. W przypadku tych jednostek dyrektorowi i wicedyrektorowi (tak jak pozostałym nauczycielom) przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Jeżeli zostanie on prawidłowo ustalony, a czas urlopu dyrektora i osoby go zastępującej nie będzie się pokrywać, to zadania dyrektora będą zawsze mogły być wykonywane.
W przypadku przedszkola zadaniem, które należy uwzględnić przy ustalaniu planu urlopów, jest ewentualny dyżur danej placówki za inną. Przedszkola – jako jednostki nieferyjne – pracują przez cały rok, ale z reguły na czas przynajmniej jednego miesiąca wakacyjnego organ prowadzący ustala przerwę w ich działalności. W znacznej części jednostek samorządu terytorialnego wyznaczane są przedszkola dyżurujące, z których usług można skorzystać w czasie, gdy placówka, do której dziecko uczęszcza na co dzień, ma akurat przerwę w działalności. Dyrektor przedszkola dyżurującego jest odpowiedzialny za zorganizowanie zajęć w sposób bezpieczny zarówno dla wszystkich dzieci, jak i nauczycieli. Jeżeli zatem urlop wypadnie mu akurat w momencie, gdy jego przedszkole zostanie wyznaczone do prowadzenia dyżuru, konieczne będzie zorganizowanie zastępstwa – w postaci wicedyrektora bądź innego nauczyciela, jeśli w danej placówce wicedyrektora nie ma.

 

News image

 

Więcej na ten temat w "Dyrektorze Szkoły" nr 6/2017>>

 

12.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE