Strona główna » Wiedza » Aktualności » "Dyrektor Szkoły" radzi, jak odwołać się od wyników rekrutacji

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak odwołać się od wyników rekrutacji

20.05.15

Aby zakwestionować odmowę przyjęcia do szkoły lub przedszkola, trzeba wystąpić o uzasadnienie decyzji - pisze Iwona Kobus w "Dyrektorze Szkoły". Miesięcznik publikuje wzory potrzebne przy składaniu odwołania.

articleImage: fot. Thinkstock

Rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletniego dziecka bądź sam pełnoletni kandydat mają od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji przez komisję rekrutacyjną tylko siedem dni kalendarzowych na złożenie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do danej placówki
 Komisja rekrutacyjna wywiesza wyniki w widocznym miejscu, np. na tablicy ogłoszeń przed wejściem do placówki lub na jej terenie. Zgodnie z przepisami ogłoszenie wyników oznacza wywieszenie listy zawierającej w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych kandydatów, a także informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Pamiętajmy też, że przewodniczący komisji musi na owej liście zamieścić adnotację o dacie jej wywieszenia (art. 20zc ust. 5 u.s.o.). Przepisy nie określają dokładnie treści adnotacji – przykładowo może ona brzmieć: Wywieszono na tablicy w dniu…, albo Podano do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy w dniu…
Informacja o dacie wywieszenia jest bardzo ważna, bo to od niej rodzice (opiekunowie) kandydata niepełnoletniego bądź kandydat pełnoletni mają siedem dni kalendarzowych na złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Na liście wyników powinno się znaleźć pouczenie o prawie do odwołania i terminie jego złożenia.
Wniosek o uzasadnienie odmowy rodzic (opiekun) niepełnoletniego kandydata bądź kandydat pełnoletni może złożyć w szkole albo wysłać pocztą.

Rekrutacja do szkół - 2 części Rekrutacja do szkół - 2 części>>

Termin siedmiu dni dotyczy dni kalendarzowych (nie roboczych) i oznacza, że w tym okresie:
–    można złożyć w przedszkolu lub szkole zaadresowany do komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o uzasadnienie albo
– przesyłka z tym wnioskiem musi zostać nadana na poczcie – liczy się data stempla pocztowego potwierdzająca dzień nadania przesyłki, a nie data napisana na wniosku o uzasadnienie odmowy; ma to ogromne znaczenie, ponieważ wniosek, który rodzic napisał w ciągu siedmiu dni, ale wysłał np. ósmego dnia po ogłoszeniu wyników, został złożony z przekroczeniem terminu określonego przez przepisy i nie podlega rozpatrzeniu.
Ponieważ terminy mają kluczowe znaczenie, na każdym piśmie musi być oznaczona data jego wpływu do przedszkola lub szkoły (adnotacja sekretariatu albo pieczęć wpływu z datą, zwana prezentatą). To ważna data, bo od niej liczone są terminy na działanie komisji albo dyrektora. Pamiętajmy, że także uzasadnienie komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie dyrektora czy jakiekolwiek inne dokumenty w trakcie postępowania odwoławczego należy wysyłać pocztową przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2015 Całóść artykułu dostępna w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2015. Informacje na temat zamówień dostępne na profinfo.pl>>

W czasopiśmie także:
- przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji;
- przykładowy wzór uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;
- przykładowywzór skargi do sądu administracyjnego;
- przykładowy wzór odpowiedzi na skargę.
 

20.05.15
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE