Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dyrektora ocenia organ nadzoru pedagogicznego

Dyrektora ocenia organ nadzoru pedagogicznego

17.05.17

Oceny dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę - pisze Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły". To zmiana wobec poprzednio obowiązujących przepisów.

articleImage: Dyrektora ocenia organ nadzoru pedagogicznego fot. Thinkstock

Z początkiem 2017 roku zmienione zostały niektóre regulacje ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – dalej KN – dotyczące zasad przeprowadzania oceny pracy. Równocześnie weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035) – dalej r.o.p.n.,
Najważniejsza nowość wprowadzona od 1.01.2017 r. polega na zmianie podmiotu przeprowadzającego ocenę dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie dyrektorskich obowiązków. Do 31.12.2016 r. oceny tej dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obecnie zgodnie z art. 6a ust. 6 KN robi to organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – tenże organ.


Ocena dyrektora szkoły jest dokonywana na podstawie art. 6a KN oraz nowego rozporządzenia z 9.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 6a ust. 7 KN dokonanie oceny musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole. Opinie te mają charakter niewiążący. Pamiętajmy też, że dyrektora można ocenić nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawo­dowego.
Kurator ma obowiązek dokonania oceny w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia wniosku przez jeden z następujących podmiotów:
–    samego dyrektora,
–    organ prowadzący szkołę,
–    radę szkoły,
–    radę rodziców.
Podobnie jak w przypadku nauczyciela, do trzymiesięcznego okresu na dokonanie oceny dyrektora nie wlicza się okresów: usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż miesiąc, ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także urlopu wypoczynkowego (trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych) dyrektorów zatrudnionych w szkołach nieferyjnych.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Lepsza edukacja prawna to mniej przestępstw

  Obrazek do artykułu: Lepsza edukacja prawna to mniej przestępstw

  Młodzież, która zna prawo, popełnia mniej przestępstw - podkreślały Marta Kożuchowska-Worywoda i Elżbieta Piotrowska-Albin, opisując działalność Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA, której celem jest zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. Więcej

 • Zarządzanie oparte na dialogu przyszłością szkół

  Obrazek do artykułu: Zarządzanie oparte na dialogu przyszłością szkół

  W takim modelu liczą się indywidualne predyspozycje i atuty każdego z pracowników - tłumaczył ideę zarządzania przyszłości Jarosław Kordziński podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa

  Obrazek do artykułu: Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa

  Do końca listopada szkolne statuty trzeba dostosować do nowych przepisów oświatowych. Wiele lepiej napisać na nowo - mówił prof. Antoni Jeżowski podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Obrazek do artykułu: Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Procedury nie są po to, by zaprezentować je kontrolerowi. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo prawne i już dzisiaj warto pomyśleć o przeszkoleniu pracowników - mowiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Obrazek do artykułu: Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, i Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, otrzymali tytuł Super Dyrektora w IV edycji konkursu organizowanego... Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE