Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym też będą mogły być przyjęte do ośrodka socjoterapii

Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym też będą mogły być przyjęte do ośrodka socjoterapii

11.08.17

Do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjąć dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym. Umożliwi to nowe rozporządzenie, nad którym pracuje resort edukacji.

articleImage: Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym też będą mogły być przyjęte do ośrodka socjoterapii fot. Thinkstock

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Skuteczniejsza pomoc dla dzieci zagrożonym niedostosowaniem społecznym
Do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjmować dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
"Wprowadzenie ww. zmiany jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska ośrodków specjalnych, głównie niepublicznych. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zachowano poprzednią regulację, wskazującą na możliwość przebywania w ww. placówce nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia" - tłumaczy resort edukacji.
Rozporządzenie precyzuje także, że wszyscy wychowawcy zatrudnieni w specjalnym ośrodku wychowawczym posiadają wykształcenie pedagogiczne pozwalające na wykonywanie zadań pedagoga.

Ośrodki będą współpracować z rzecznikiem praw obywatelskich
Młodzieżowy ośrodek wychowawczy będzie współpracował z rzecznikiem praw obywatelskich. Zapewni też odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatność. 
O zmianę w tym zakresie także wnioskował rzecznik praw obywatelskich, wskazując na konieczność umożliwienia wychowankom młodzieżowego ośrodka wychowawczego kontaktu z osobami spoza ośrodka, nie zaś jak dotychczas jedynie z rodzicami.

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie na rok szkolny 2017/2018>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE