Strona główna » Wiedza » Aktualności » Eksperci: trzeba przeciwdziałać szybkiemu kończeniu nauki przez młodzież

Eksperci: trzeba przeciwdziałać szybkiemu kończeniu nauki przez młodzież

28.08.13

Brak pewności czy dalsza edukacja pomoże w znalezieniu pracy i spadek znaczenia wiedzy ogólnej związany z dostępnością internetu to niektóre z przyczyn wczesnego kończenia nauki przez młodzież, o jakich dyskutowali uczestnicy środowej konferencji w Warszawie.

articleImage: Eksperci: trzeba przeciwdziałać szybkiemu kończeniu nauki przez młodzież fot. Thinkstock

Podczas konferencji "Zjawisko wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież – przyczyny, następstwa oraz sposoby zapobiegania" zaprezentowano dwa projekty poświęcone temu zagadnieniu. Pierwszy z nich ma na celu szukanie sposobów włączenia młodzieży zagrożonej wczesnym opuszczaniem szkoły, w system edukacji poprzez zbadanie mechanizmów tego zjawiska i poszukiwanie metod radzenia sobie z nim.
Do kluczowych czynników szybszego kończenia edukacji zaliczono przede wszystkim różnice w podejściu uczniów, nauczycieli i rodziców do takich kwestii jak m.in.: miejsce szkoły w życiu ucznia, podejście do wiedzy encyklopedycznej, postrzeganie roli nauczyciela w szkole i relacji uczeń-nauczyciel, znaczenie systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz wartości wykształcenia na rynku pracy.
Wnioski oparto na badaniu przeprowadzonym wśród uczniów, nauczycieli i rodziców ze stołecznego Gimnazjum nr 37 w okresie od marca do czerwca br. Wynika z niego, że uczniowie deprecjonują znaczenie wykształcenia uznając, że ważny jest tylko "papier", a nawet bez niego sobie poradzą, podczas gdy nauczyciele i rodzice uznają edukację za kluczową dla znalezienia pracy. W świetle badania, młodzież nie ceni także systematycznego chodzenia do szkoły, co również jest istotne w ocenie pedagogów i rodziców.
"Dla uczniów szkoła jest często miejscem, gdzie +chodzą, bo muszą+ lub gdzie spotykają się ze znajomymi, a nie miejscem zdobywania wiedzy - jak chcieliby nauczyciele, czy sposobem na uchronienie dziecka przed +stoczeniem się na margines+, jak sądzą rodzice. Wiedza encyklopedyczna w związku z dostępnością internetu, wydaje się młodzieży zbędna, podczas gdy pedagodzy doceniają jej rolę w zrozumieniu świata, a rodzice - choć też wątpią w jej przydatność, uznają że zapewnia +obycie+" - relacjonowała specjalistka ds. badań w projekcie "Fotel - Forum Theatre Against early School Leaving" Marta Hamerszmit.
Zdaniem przedstawiających badanie, jedną z form radzenia sobie z problem wczesnego kończenia nauki przez młodzież może stanowić metoda "Teatru Forum". "Polega ona na zaprezentowaniu spektaklu ukazującego mechanizm "wypadania" z sytemu edukacyjnego. Później publiczność ma szansę wejść na scenę, wcielić się w role bohaterów i zmienić bieg ich decyzji. Pomaga to dostrzec i zrozumieć pewne kwestie oraz uświadomić sobie, że także w życiu rzeczywistym możemy podjąć inne decyzje dotyczące naszej edukacji" - mówiła Małgorzata Winiarek-Kołucka, prezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka, menadżer projektu.
Podczas konferencji przedstawiono również międzynarodowy projekt "Rapport", którego celem jest zapobieganie wczesnemu opuszczaniu szkoły, poprzez podkreślenie społecznej wartości edukacji i kształcenia. Autorzy projektu do przyczyn szybkiego kończenia edukacji zaliczają spadek motywacji do studiowania związany z niepewnością czy ukończenie studiów rzeczywiście pomoże znaleźć pracę. Projekt ma pokazać, że "wczesne opuszczanie szkoły zwiększa ryzyko marginalizacji, wykluczenia społecznego i biedy oraz pozbawia młodych ludzi, a także społeczeństwo i gospodarkę, szans rozwoju".
"W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl filmów przedstawiających równoległe historie osób, które np. uczęszczały do tej samej szkoły, ale osiągnęły różne poziomy wykształcenia, co wpłynęło na ich sytuację życiową. Drugi pakiet filmów pokazuje sposoby powracania do systemu edukacyjnego, "drugą szansę edukacyjną" i istotność wykształcenia. Pragniemy również wskazać na wagę staży zawodowych w procesie kształcenia. Planujemy też zrealizowanie materiałów filmowych z przedstawicielami zawodów, na które jest zapotrzebowanie i opracowanie przewodnika dla nauczycieli, pomagającego w przeciwdziałaniu omawianego zjawiska" - podkreśliła dyrektor ds. projektów unijnych i komunikacji Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej Paulina Bednarz.
W spotkaniu uczestniczyła także Barbara Krępska z Biura Edukacji Publicznej stołecznego Ratusza, która zaznaczyła, że na szczęście problem wczesnego kończenia nauki przez młodzież nie jest u nas poważny, ponieważ obecnie w stolicy dotyczy od 8 do 10 proc. uczniów gimnazjów i 10-12 proc. młodzieży ponadgimnazjalnej. "Zależy nam jednak oczywiście na poprawie tej sytuacji. Istotne jest tu zwiększenie roli opiekuńczej i wychowawczej szkół. Planujemy także m.in. wprowadzenie systemu doradztwa zawodowego dla uczniów oraz projekty staży i praktyk w kooperacji z pracodawcami. Liczymy, że to wpłynie na zmniejszanie tego problemu" - dodała Krępska.

Tematyka ta poruszona zostanie także podczas EDU Trendów 2013, które odbędą sie w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z programem>>

Kondek Anna 28.08.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: PAP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE