II Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2012/2013 Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 r. - zmiany w USO i KN - Warszawa, 27 marca 2013 r.

II Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2012/2013 Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 r. - zmiany w USO i KN - Warszawa, 27 marca 2013 r.

Zapraszamy na II zjazd AZDS Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 r. - zmiany w USO i KN, podczas którego będziemy mówić o:

- zmianach w ustawie o systemie oświaty,

- zmianach w finansowaniu oświaty,

- zmianach w subwencji oświatowej ogólnej,

- dotacjach szkół publicznych i niepublicznych,

- planowanych zmiany w Karcie Nauczyciela,

- wpływów planowanych zmian w KN na sprawy kadrowe w szkole,

- ruchu kadrowym w planowaniu i organizacji roku szkolnego 2013/2014,

- zamianach we wsparciu placówek oświatowych – pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zapraszamy na stronę Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” www.DyrektorSzkoly.pl/azds

Data publikacji: 24 stycznia 2013 r.