Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ile godzin tzw. "karcianych" powinien zrealizować nauczyciel, zatrudniony w wymiarze 5/18?

Ile godzin tzw. "karcianych" powinien zrealizować nauczyciel, zatrudniony w wymiarze 5/18?

23.12.10
articleImage: Ile godzin tzw. fot. Thinkstock
Ile godzin tzw. "karcianych" (zajęcia dydaktyczne), powinien zrealizować nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, zatrudniony od dnia 29 listopada 2010 r. do dnia 22 grudnia 2010 r. w wymiarze 5/18?
Okres zatrudnienia nauczyciela to 3 tygodnie i 3 dni.
Czy należy to zaokrąglić do pełnych 4 tygodni?
Obliczenia: 5/18 ~ 0,28 * 4 tygodnie, co daje nam w okresie zatrudnienia 1,12 godziny.
Czy wynik ten należy zaokrąglić w dół do pełnej godziny?
Czy te wyliczenia są poprawne?

Jeżeli przyjąć dokładne dane, nauczyciel zatrudniony w wymiarze 5/18 etatu w okresie 3 i 3/5 tygodnia (za tydzień przyjmujemy 5 dni realizacji zajęć dydaktycznych) w szkole ponadgimnazjalnej, w zasadzie powinien przeprowadzić 1 godzinę zajęć dodatkowych. (5/18 etatu x 3 i 3/5 tyg. x 1 godz. = 1 godzina).
W odpowiedzi przyjęto, że godziny tzw. "karciane" to zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Jak stanowi art. 42 ust. 7a KN ww. zajęcia i czynności realizowane w wymiarze określonym w ust. 2 w pkt 2 odpowiednio w lit. a i b, podlegają ścisłej ewidencji, są bowiem rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Okresem rozliczeniowym jest jeden semestr szkolny. Zgodnie z art. 42 ust. 3b i 3c KN nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć przywołanych w pkt a i b w okresie rozliczeniowym, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. Wymiar tych zajęć ulega obniżeniu odpowiednio o 2 godziny, o 1 godzinę, za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. Akt prawny KN nie precyzuje jak określić liczbę godzin realizacji zajęć pozalekcyjnych w przypadku niepełnego tygodnia pracy nauczyciela. Zależy to z pewnością od tego, czy godziny tego rodzaju zajęć są realizowane powtarzalnie w jednym i tym samym dniu tygodnia, czy też nie. Tak naprawdę chodzi tu o jednorazową realizację lub nie tych 2 (1) godzin (przy realizacji pełnego wymiaru zajęć) w półrocznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli chodzi o zaokrąglanie niepełnych godzin, to myślę, że należy stosować zasadę matematyczną tj. czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Taką zasadę stosuje się np. przy wyliczaniu godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Należy pozostawić tę kwestię do rozwiązania dyrektorowi szkoły i przyjętych uzgodnień między dyrektorem szkoły i nauczycielem. Jeżeli przyjąć dokładne dane, nauczyciel zatrudniony w wymiarze 5/18 etatu w okresie 3 i 3/5 tygodnia (za tydzień przyjmujemy 5 dni realizacji zajęć dydaktycznych) w szkole ponadgimnazjalnej w zasadzie powinien przeprowadzić 1 godzinę zajęć dodatkowych. (5/18 etatu x 3 i 3/5 tyg. x 1 godz. = 1 godzina).

Urszula Kołowska

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Janusz Wieruszewski IP: *.*.* 29-01-2010
    Idąc tokiem rozumowania komisji kodyfikacyjnej aby reprezentować klienta przed sądami wystarczy ukończyć podstawówkę.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE