Strona główna » Wiedza » Aktualności » Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy

Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy

13.07.17

Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać zamieszczone w świadectwie pracy - przypomina Joanna Lesińska w serwisie Lex Prawo Oświatowe.

articleImage: Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy fot. Thinkstock

Czy w świadectwie pracy dla nauczyciela w miejscu "wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy" wpisujemy informację o urlopach dla poratowania zdrowia i zawieramy informację o zasiłku na zagospodarowanie oraz czy umieszczamy informację o wypłacie odprawy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne? Czy informacje te umieszczamy w innych punktach świadectwa pracy, a może nie ma konieczności ich umieszczać?

Odpowiedź
Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać zamieszczone w świadectwie pracy. Natomiast adnotacja o wypłacie zasiłku na zagospodarowanie jest zbędna, gdy upłynął już ustawowy termin jego wypłaty.
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy – dalej r.ś.p. w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy. Wzór świadectwa pracy przewiduje podanie takich informacji w ustępie 6 pkt 12 dokumentu. Ponieważ odprawa emerytalno – rentowa z art. 87 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189) - dalej KN,wypłacana nauczycielowi m.in. w przypadku przejścia na świadczenie kompensacyjne, ma jednorazowy charakter (uchwała Sądu Najwyższego z 18.03.2010 r., II PZP 1/10), jej otrzymanie przez nauczyciela powinno zostać odnotowane w ustępie 6 pkt 12 świadectwa pracy jako informacja niezbędna do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy, gdyż w razie ponownego podjęcia i zakończenia zatrudnienia, nie będzie ponownie przysługiwała nauczycielowi. Analogicznie, ponieważ art. 73 ust. 8 KN stanowi, że łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat, informacja o wymiarze urlopu u dotychczasowego pracodawcy ma znaczenie do ustalenia uprawnień nauczyciela ze stosunku pracy, a w związku z tym powinna zostać zamieszczona w ustępie 6 pkt 12 świadectwa pracy. Z uwagi na jednorazowy charakter zasiłku na zagospodarowanie, gdy zakończeniu ulega zatrudnienie nauczyciela, co do którego jeszcze nie upłynął maksymalny termin wypłaty zasiłku (rok od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego – art. 61 ust. 2 KN), a świadczenie zostało pobrane, również ta informacja powinna się znaleźć w świadectwie pracy w ustępie 6 pkt 12. Natomiast jeśli ustawowy termin wypłaty zasiłku już upłynął, co oznacza że nauczyciel nie może się ubiegać o świadczenie ze stosunku pracy, nie trzeba dokonywać adnotacji w świadectwie pracy,

Joanna Lesińska 13.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Obrazek do artykułu: Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Procedury nie są po to, by zaprezentować je kontrolerowi. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo prawne i już dzisiaj warto pomyśleć o przeszkoleniu pracowników - mowiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Obrazek do artykułu: Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, i Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, otrzymali tytuł Super Dyrektora w IV edycji konkursu organizowanego... Więcej

 • Bez dialogu nie ma tolerancji

  Obrazek do artykułu: Bez dialogu nie ma tolerancji

  Rozmowy na lekcjach, organizacja klubów dyskusyjnych i ćwiczeń - to metody, z których można korzystać, by pomóc uczniom zrozumieć problemy uchodźców. Pomysły i narzędzia pomagające w podejmowaniu takich działań zaprezentowało Centrum Edukacji... Więcej

 • Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do "kompensówek"

  Obrazek do artykułu: Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do

  Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego. Więcej

 • Koszt reformy edukacji: prawie 1 mld zł w pierwszym roku

  Obrazek do artykułu: Koszt reformy edukacji: prawie 1 mld zł w pierwszym roku

  Pierwszy rok reformy pochłonie blisko miliard złotych - mówił Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Duże koszty pochłonie wygaszanie gimnazjów i odprawy dla zwalnianych pedagogów. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE