Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak należy organizować zajęcia w-f w szkole podstawowej od września 2009 r.?

Jak należy organizować zajęcia w-f w szkole podstawowej od września 2009 r.?

17.09.09
articleImage: Jak należy organizować zajęcia w-f w szkole podstawowej od września 2009 r.? fot. Thinkstock
Organizacja zajęć wychowania fizycznego.
Czy od września 2009 r. w klasach IV-VI szkoły podstawowej dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego muszą być zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego?

Tak, zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej muszą być realizowane od roku szkolnego 2009/2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, gdyż przepisy te obowiązują od dnia 1 września br.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
Zajęcia wychowania fizycznego, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach ww. form, do wyboru przez uczniów. Propozycje zajęć powinny uwzględniać:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego organizowanych w formie aktywnych form turystyki, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

Monika Jabłońska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE