Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania?

Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania?

24.09.09
articleImage: Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania? fot. Thinkstock
Proszę o odpowiedź w sprawie organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej bez klasy integracyjnej. Dziewczynka jest w klasie czwartej szkoły podstawowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa). Otrzymała orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie indywidualnego nauczania.
Jakie powinna mieć przedmioty nauczania? Czy nauczyciel prowadzący zajęcia musi mieć przygotowanie z oligofrenopedagogiki?
Organ prowadzący przyznał 8 godz. nauczana indywidualnego i 2 godz. rewalidacji
W przypadku, kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała dla ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności ruchowej, wówczas szkoła realizuje z tym uczniem podstawę programową kształcenia ogólnego, taką samą jak w szkole ogólnodostępnej. Jeżeli jednocześnie poradnia wydała dziewczynce orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wówczas dyrektor szkoły, do której ona uczęszcza jest zobowiązany do zorganizowania nauczania indywidualnego, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ww. orzeczeń poradni. Z treści zadanego pytania wynika, że dziewczynce przyznano 8 godzin indywidualnego nauczania i 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Zatem jest to zgodne z wymiarem godzin zajęć określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Przedmioty, które są realizowane w ramach indywidualnego nauczania są uzależnione od miejsca, w którym to nauczanie jest prowadzone oraz od zaleceń lekarskich.
Nauczyciel, który będzie prowadził nauczanie indywidualne powinien legitymować się kwalifikacjami do nauczania przedmiotów - zgodnie z podstawą programową - i przygotowaniem z zakresu specjalności pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika.
Zarówno rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanowią, że tylko uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Wszyscy uczniowie, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują podstawę programowa taką samą jak uczniowie sprawni.
Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) reguluje tygodniowy wymiar zajęć realizowany z dzieckiem w trakcie indywidualnego nauczania.
Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Teresa Serafin
Lex/Oswiata 24.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE