Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania?

Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania?

24.09.09
articleImage: Jaka jest organizacja nauczania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania? fot. Thinkstock
Proszę o odpowiedź w sprawie organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej bez klasy integracyjnej. Dziewczynka jest w klasie czwartej szkoły podstawowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa). Otrzymała orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie indywidualnego nauczania.
Jakie powinna mieć przedmioty nauczania? Czy nauczyciel prowadzący zajęcia musi mieć przygotowanie z oligofrenopedagogiki?
Organ prowadzący przyznał 8 godz. nauczana indywidualnego i 2 godz. rewalidacji
W przypadku, kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała dla ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności ruchowej, wówczas szkoła realizuje z tym uczniem podstawę programową kształcenia ogólnego, taką samą jak w szkole ogólnodostępnej. Jeżeli jednocześnie poradnia wydała dziewczynce orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wówczas dyrektor szkoły, do której ona uczęszcza jest zobowiązany do zorganizowania nauczania indywidualnego, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ww. orzeczeń poradni. Z treści zadanego pytania wynika, że dziewczynce przyznano 8 godzin indywidualnego nauczania i 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Zatem jest to zgodne z wymiarem godzin zajęć określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Przedmioty, które są realizowane w ramach indywidualnego nauczania są uzależnione od miejsca, w którym to nauczanie jest prowadzone oraz od zaleceń lekarskich.
Nauczyciel, który będzie prowadził nauczanie indywidualne powinien legitymować się kwalifikacjami do nauczania przedmiotów - zgodnie z podstawą programową - i przygotowaniem z zakresu specjalności pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika.
Zarówno rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanowią, że tylko uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Wszyscy uczniowie, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują podstawę programowa taką samą jak uczniowie sprawni.
Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) reguluje tygodniowy wymiar zajęć realizowany z dzieckiem w trakcie indywidualnego nauczania.
Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Teresa Serafin
Lex/Oswiata 24.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Obrazek do artykułu: Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Edukacja nie jest własnością ministra ani ZNP; ta sprawa dotyczy wszystkich - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz przed spotkaniem z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Wyraził zadowolenie, że Pierwsza Dama zgodziła się porozmawiać... Więcej

 • Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Obrazek do artykułu: Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Minister edukacji Anna Zalewska, pytana o kampanię edukacji seksualnej #sexedpl, zaprosiła jej inicjatorkę i modelkę Anję Rubik do MEN. Zapraszam Anję Rubik, przeczytamy podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie - powiedziała w środę... Więcej

 • Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Obrazek do artykułu: Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne; dzięki niej budowane są relacje rodzinne i rodzice mają wpływ na wychowywanie własnych dzieci - przekonywali we wtorek uczestnicy debaty poświęconej edukacji domowej, która odbyła się... Więcej

 • Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Obrazek do artykułu: Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym to cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Myśl pozytywnie", którą we wtorek zainaugurowano we... Więcej

 • Więcej osób uczy dzieci w domu

  Obrazek do artykułu: Więcej osób uczy dzieci w domu

  Rośnie liczba rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową. Choć to wciąż niewielki odsetek całości, liczba osób, które wybrały edukację domową, wzrosła o 26 proc. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE