Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest wysokość nauczycielskiego dodatku za wychowawstwo?

Jaka jest wysokość nauczycielskiego dodatku za wychowawstwo?

24.09.09
articleImage: Jaka jest wysokość nauczycielskiego dodatku za wychowawstwo? fot. Thinkstock
Jakiej wysokości (interesuje mnie kwota brutto) jest dodatek dla nauczyciela za wychowawstwo?
Nie ma przepisów, które wskazywałyby jednoznacznie wysokość dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla wszystkich nauczycieli.
Art. 30 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) określa podstawowe zasady wynagradzania nauczycieli. Ustala m.in., iż organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu określa wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, w tym dodatku funkcyjnego, który przysługuje za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Nie ma zatem jednakowych zasad ustalania wysokości tego dodatku we wszystkich szkołach. W zależności od przyjętych rozwiązań w regulaminie wynagradzania nauczycieli danej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkoły różnie kształtują się wysokości dodatków funkcyjnych. Przeważnie w regulaminie organ prowadzący określa procentowo wysokość dodatku funkcyjnego, podając np. maksymalną wysokość dodatku. Natomiast wysokość dodatku dla danego nauczyciela może ustalać dyrektor. Wysokość tego dodatku jest wtedy obliczana w oparciu o otrzymywane przez danego nauczyciela wynagrodzenie zasadnicze. Niektóre samorządy przyjmują też w regulaminie konkretną kwotę obowiązującą dla każdego nauczyciela sprawującego funkcję wychowawcy klasy, bez względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego, które jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego oraz kwalifikacji danego nauczyciela.
Inaczej jest w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494).

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości od 2% do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły.
Natomiast nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy powinien otrzymać z rąk dyrektora szkoły odpowiednią indywidualną Informację o przyznaniu dodatku funkcyjnego, w której powinna być wymieniona wysokość tego dodatku oraz termin jego wypłacania.

Anna Siwonia
Anna Siwonia 24.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE