Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel, żeby uczyć plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 roku?

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel, żeby uczyć plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 roku?

26.03.18

Nauczycielem plastyki w szkole ponadpodstawowej może być osoba, która ma tytuł magistra oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Niekoniecznie trzeba skończyć studia plastyczne.

articleImage: Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel, żeby uczyć plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 roku? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe:

Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli na kierunku: pedagogika sztuki-plastyka i wiedza o kulturze posiada kwalifikacje do nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 roku?


Odpowiedź

Nauczyciel, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i dodatkowo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki-plastyka i wiedza o kulturze będzie posiadał kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach ponadpodstawowych.

W związku z tym, że autor pytania chce ustalić kwalifikacje nauczyciela do nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej od września 2019 r. należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe we wrześniu 2019 r. jedynymi szkołami ponadpodstawowymi będą trzyletnia branżowa szkoła I stopnia oraz trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Natomiast pozostałe typy szkół, do czasu zakończenia kształcenia, będą szkołami ponadgimnazjalnymi, np. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Niemniej w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostało określone, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w poszczególnych typach nowych szkół ponadpodstawowych będą posiadały m.in. osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, albo na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności nie obejmowały treści nauczanego przedmiotu, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zatem osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) lub na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności nie obejmowały treści nauczanego przedmiotu i dodatkowo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki-plastyka i wiedza o kulturze, będzie posiadała kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach ponadpodstawowych, gdyż ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu, czyli plastyki.

Zakładam jednak, że studia podyplomowe były prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE