Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie ułatwienia są wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego?

Jakie ułatwienia są wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego?

14.05.09
articleImage: Jakie ułatwienia są wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego? fot. Thinkstock
Jakie ułatwienia są wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego?
Według mojej opinii ułatwienia wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego polegają na tym, że będzie można w szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnić osoby niebędące nauczycielami, które posiadają przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Ponadto takim osobom będzie można ustalić wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego, a nie jak do tej pory, jak dla nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepis ten w wyżej określonym brzmieniu obowiązywał i w kontekście zadanego pytania nie uległ zmianie. Zmieniło się natomiast brzmienie przepisu zawartego w art. 7 ust. 1b, który ma związek z zadanym pytaniem. Otóż zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) ust. 1b w art. 7 otrzymał następujące brzmienie: "Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego". Powyższy przepis zaczął obowiązywać od 22 kwietnia 2009 r. Ponadto przez art. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 7 został dodany ust. 1d, który określa, że przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego. Przepis ten również zaczął obowiązywać od 22 kwietnia 2009 r.
Jak wynika z nowych przepisów ułatwienia wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego polegają na tym, że w uzasadnionych przypadkach będzie można w szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, która posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Dodatkowym ułatwieniem dotyczącym zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego jest fakt, że osobom niebędącym nauczycielami, które posiadają przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego, a nie jak do tej pory, jak dla nauczyciela kontraktowego.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE