Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jeden ZFŚS w nowo utworzonym zespole szkół

Jeden ZFŚS w nowo utworzonym zespole szkół

24.11.17

W zespole szkół, który powstał po reformie, powinien funkcjonować jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - przypomina Agata Piszko w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

articleImage: Jeden ZFŚS w nowo utworzonym zespole szkół fot. Thinkstock

W dniu 1 września 2017 r. szkołę podstawową połączono z dwoma przedszkolami i utworzono nowy: zespół szkolno - przedszkolny. Czy w związku z tym powinien być utworzony nowy regulamin ZFŚS dla zespołu, począwszy od dnia utworzenia - 1.09. czy też dopiero od nowego roku kalendarzowego - 1.01.2018 r., a środki zgromadzone przez poszczególne placówki rozdzielone jeszcze po staremu dla każdej z osobna, czy już dla wszystkich razem z jednej puli?

Odpowiedź
Z dniem 1 września 2017 r. jednostki zostały połączone w zespół – z tego względu w Zespole powinien funkcjonować jeden Fundusz.

Realizację projektu unijnego bierze się pod uwagę przy prawie do trzynastki>>

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. W przypadku powołania zespołu – staje się on pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W świetle zapisu art. 10 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalny tworzy pracodawca – którym w opisanym przypadku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny – a nie poszczególne jednostki wchodzące w jego skład. Z uwagi na powyższe w Zespole powinien działać jeden Fundusz.


Przekształcanie szkół i zespołów z mocy, Lidia Marciniak Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy>>

Agata Piszko 24.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE