Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jest już rozporządzenie ws. oceniania nauczycieli

Jest już rozporządzenie ws. oceniania nauczycieli

13.06.18

Budzące wiele kontrowersji rozporządzenie ws. oceniania nauczycieli wejdzie w życie 1 września 2018 r. Wprowadza nowe kryteria - nauczyciel dyplomowany będzie musiał spełnić aż 23. To, co konkretnie będzie brane pod uwagę, zdefiniuje dyrektor szkoły.

articleImage: Jest już rozporządzenie ws. oceniania nauczycieli fot. Thinkstock

Rozporządzenie ws. oceniania nauczycieli opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Znalazło się w nim dziewięć kryteriów oceniania nauczyciela stażysty oraz po pięć dodatkowych dla dwóch kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany musi spełnić 23 kryteria.

Określono też poziom, od którego osiągnięcia zależy konkretna ocena - ocenę wyróżniająca otrzyma pedagog, który spełni wymogi w 95 proc. Uzyskanie oceny bardzo dobrej wymaga spełnienia kryteriów w stopniu nie mniejszym niż 80 proc., a oceny dobrej 55 proc.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133)

1230-9508_289.jpg Więcej na ten w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" 05/2018>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE