Strona główna » Wiedza » Aktualności » Kiedy nauczyciel w szkole zawodowej może prowadzić godziny ponadwymiarowe?

Kiedy nauczyciel w szkole zawodowej może prowadzić godziny ponadwymiarowe?

09.04.18

Ograniczenie dotyczące godzin ponadwymiarowych nie dotyczy nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego - podkreśla Bogusława Wojtczak w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Kiedy nauczyciel w szkole zawodowej może prowadzić godziny ponadwymiarowe? fot. Thinkstock

Zgodnie z art. 221 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ograniczenie godzin ponadwymiarowych nie dotyczy m.in. nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Które przedmioty zalicza się do przedmiotów teoretycznych, o których mowa powyżej?

Odpowiedź

Ograniczenie dotyczące godzin ponadwymiarowych nie dotyczy nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego: nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Przedmioty teoretyczne, to te przedmioty, które są realizowane z pensum 18 godzin.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych (art. 221 pkt 2). Pojęcia "nauczyciele przedmiotów teoretycznych" używa się w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN.

W art. 42 ust. 3 pkt 3 KN, tzw. pensum nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi 18 godzin tygodniowo. Natomiast pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi 22 godziny tygodniowo (art. 42 ust. 3 pkt 5 KN). Treść art. 221 pkt 2 u.p.w.p.o. odnosi się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz do nauczycieli praktycznej nauki zawodu, czyli do wszystkich nauczycieli zawodu uczących w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie!
Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>> 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE