Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » MEN obchodzi Dzień Walki z Depresją

MEN obchodzi Dzień Walki z Depresją

23.02.18

Depresja coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Szkoła odgrywa istotną rolę w walce z zaburzeniami depresyjnymi młodych ludzi - stwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

articleImage: MEN obchodzi Dzień Walki z Depresją www.oswiata.abc.com.pl

MEN podkreśla, że obchodzony każdego roku 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z depresją ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tą chorobą, przybliżyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu. - Nauczyciel podczas bieżącej pracy z uczniem może zaobserwować pierwsze objawy jego problemów i odpowiednio wcześnie zareagować - czytamy w okolicznościowym oświadczeniu.

Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Według szacunków organizacji do roku 2020 choroba ta stanie się drugim, najczęstszym po chorobach sercowych, problemem zdrowotnym.

W odniesieniu do statystyk dotyczących młodzieży szacuje się, że nawet u 20 proc. młodych ludzi przed ukończeniem 18. roku występują zaburzenia depresyjne, a co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w internecie.

Pierwsze symptomy depresji mogą być mylone z młodzieńczym buntem, a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków, jak również ich otoczenie. Dlatego zarówno rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej młodych, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi. Ważne jest to, aby w sytuacjach kryzysowych zarówno młodzi ludzi, jak i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.

  Zdrowie publiczne>>

MEN podkreśla, że od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny. Musi on uwzględniać wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. To połączenie umożliwia całościowe oddziaływanie – zarówno wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Odpowiedzią na wzrastający problem depresji wśród młodych ludzi są także zmiany w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która została poszerzona m.in. o treści z zakresu zdrowia psychicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 zadania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ponadto Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia materiały dla nauczycieli i rodziców dotyczące zdrowia psychicznego, organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.

W czerwcu 2017 r. ORE zorganizował konferencję „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”, której celem było pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży, jak również zwrócenie uwagi na możliwości przeciwdziałania samobójstwom uczniów.

W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją warto przypomnieć, że według WHO profilaktyka samobójstw w szkołach to przede wszystkim:
- wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli,
- wzmacnianie poczucia wartości uczniów,
- trenowanie u uczniów wyrażania własnych emocji,
- zapobieganie przemocy w szkole,
- udostępnianie informacji o placówkach interwencji kryzysowych i psychiatrycznych,
- wczesne rozpoznawanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym i ze zwiększonym ryzykiem samobójstw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do dyrektorów, nauczycieli, a także rodziców o reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży.


Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE