Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

18.10.07

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas - czytamy w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

articleImage: Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli fot. Thinkstock

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7-8/49) wskazał, że istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie. Gratyfikacja jubileuszowa jest więc świadczeniem fakultatywnym, o charakterze zakładowym, branżowym lub zawodowym.
Odrębność nagrody jubileuszowej potwierdza pośrednio szereg przepisów, wyłączających ją z podstawy wymiaru np. wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nagroda nie jest też oskładkowana – nie zalicza się jej do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym zwolnienie to dotyczy tylko nagród wypłacanych nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Kiedy nagroda jubileuszowa dla nauczyciela? - najczęstsze problemy>>

Nauczycielom szkół publicznych przysługuje także za wieloletnią pracę nagroda jubileuszowa.
Uprawnienie to określa art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. – dalej KN.). W myśl tego przepisu nauczycielowi przysługuje nagroda w kwocie:
- za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
- za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
- za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
- za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
- za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Czy i w jakim terminie należy nauczycielce wypłacić nagrodę jubileuszową?>>

Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty “jubileuszówek” określa natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418 – dalej r.n.j.n.). Tak jak w przypadku większości przepisów o nagrodach, również i § 1 r.n.j.n. stanowi, że do wyżej wymienionych okresów pracy zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie ma więc znaczenia rodzaj pracy wykonywanej wcześniej przez nauczyciela, ani nawet sposób zakończenia stosunku pracy (zaliczyć więc do okresów pracy należy także te stosunki pracy, które zakończyły się bez wypowiedzenia z winy pracownika – na skutek tzw. zwolnienia dyscyplinarnego). Ważnym jest tylko, aby był to zakończony stosunek pracy. 

Jaka jest zasada przyznania nauczycielowi nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w szkole?>>

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>

Przejdź do strony artykułu: « »
18.10.07
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 6 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Forma IP: 93.175.* 15-08-2015
  Czy nauczyciel, który jest na urlopie bezpłatnym nabywa prawa do nagrody jubileuszowej.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • kasia Polska IP: 78.8.* 08-07-2014
  Przepracowałeś 45 lat jako nauczyciel ,a nie potrafisz napisać ,,wziąć" ,a nie cyt. ,,wziąśc". Ja bym Ci nie dała ani złotówki za ten j. polski Panie nauczycielu( niestety przez małe n)

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Czesław Wadowiec IP: 77.223.* 13-04-2013
  Witam
  nauczyciel po 45 latach pracy winien otrzymać nagrodę jubileuszową tak jak urzędnik kuratoryjny.
  Sam przepracowałem 45 lat i oświadczono mi że nagroda nauczycielowi nie przysługuje a jedynie pracownikom kuratoryjnym . Czyli siedzenie za biurkiem a nie praca przy tablicy daje większe szanse na przeżycie.Jest to niesprawiedliwe i Pani Minister winna wziąść to pod uwagę.
  Proszę o odpwiedz dlaczego tak jest ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jerzy Morawski IP: 83.145.* 28-01-2013
  Czy po 45 latach pracy nauczycielskiej przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Alina Bala Niemcy IP: *.*.* 11-02-2010
  korzystalam z uslug firmy konsultingowej
  Agata Lasota w Sopocie, na ktorej konto
  wysylalam miesiecznie splate mojego zadluzenia w Polsce, po 2 latach okazalo sie
  ze nie przekazywala mmoich wplat, a czesc
  zatrzymala dla siebie. Dopiero po rozliczeniu przyznala sie i zwrocila czesc.
  To odnosnie reprezentowania klientow, a
  wlasciwie przeciwko klientom Alina Bala
  Niemcy


  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE