Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

18.10.07

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas - czytamy w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

articleImage: Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli fot. Thinkstock
Do wspomnianych innych okresów niż okresy pracy zalicza się w szczególności:

 • - urlop macierzyński,
 • - urlop wychowawczy,
 • - czynną służbę wojskową pod warunkiem wskazanym w art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (powrót w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby do pracy u pracodawcy zatrudniającego pracownika w momencie powołania do służby),
 • - pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • - Nie zalicza się natomiast okresów urlopów bezpłatnych, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązujących u danego pracodawcy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 r.n.j.n. nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

Jaki dzień jest dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?>>

Przykład
Grażyna D., nauczycielka sztuki w szkole podstawowej legitymuje się następującymi okresami pracy:

 • - 1 stycznia 1988 r. – 31 lipca 1989 r. (praca na podstawie umowy o pracę, w zakładach odzieżowych jako projektantka),
 • - 1 sierpnia 1989 r. – 23 sierpnia 1990 r. (praca na podstawie umowy o pracę w młodzieżowym domu kultury, w tym od maja 1990 r. przebywa na urlopie macierzyńskim)
 • - 24 sierpnia 1990 r. – 31 sierpnia 1992 r. (urlop wychowawczy)
 • - 1 września 1992 r. – 31 sierpnia 1999 r. (zatrudnienie jako nauczyciel-wychowawca w świetlicy w szkole podstawowej)
 • - 31 sierpnia 1999 r. do dziś – obecne zatrudnienie na stanowisku nauczycielki sztuki.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. Grażyna D. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Czy podstawa do obliczenia nagrody jubileuszowej powinna ulec zmianie z powodu zmniejszenia się etatu nauczyciela?>>

Należy pamiętać, że do okresów zatrudnienia zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia pracowniczego. Nie powinno się więc zaliczać okresów pracy na podstawach innych niż stosunek pracy np. zlecenia, umów o dzieło lub innych – podobnych – umów cywilnoprawnych. Nie zalicza się też do tych okresów także prowadzenia działalności gospodarczej.
Mają natomiast zastosowanie przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej na podstawie art. 47 KN. Oznacza to, że okresy pracy rolniczej o których mowa w powyższej ustawie, mogą być zaliczone do pracowniczego stażu pracy (tak wskazał SN w uchwale z 4 listopada 1992 r., I PZP 64/92, OSNCP 1993/4/62).

Powyższe omówienie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC. 

Przydatne akty prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)  

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>

Kwestia nagród jubileuszowych w kontekście nauczycieli przedszkoli będzie jednym z głównych tematów kwartalnika "Przed Szkołą" (wrzesień 2012). Informacje o prenumeracie dostępne tutaj>>

Przejdź do strony artykułu: « »
18.10.07
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 6 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Forma IP: 93.175.* 15-08-2015
  Czy nauczyciel, który jest na urlopie bezpłatnym nabywa prawa do nagrody jubileuszowej.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • kasia Polska IP: 78.8.* 08-07-2014
  Przepracowałeś 45 lat jako nauczyciel ,a nie potrafisz napisać ,,wziąć" ,a nie cyt. ,,wziąśc". Ja bym Ci nie dała ani złotówki za ten j. polski Panie nauczycielu( niestety przez małe n)

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Czesław Wadowiec IP: 77.223.* 13-04-2013
  Witam
  nauczyciel po 45 latach pracy winien otrzymać nagrodę jubileuszową tak jak urzędnik kuratoryjny.
  Sam przepracowałem 45 lat i oświadczono mi że nagroda nauczycielowi nie przysługuje a jedynie pracownikom kuratoryjnym . Czyli siedzenie za biurkiem a nie praca przy tablicy daje większe szanse na przeżycie.Jest to niesprawiedliwe i Pani Minister winna wziąść to pod uwagę.
  Proszę o odpwiedz dlaczego tak jest ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jerzy Morawski IP: 83.145.* 28-01-2013
  Czy po 45 latach pracy nauczycielskiej przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Alina Bala Niemcy IP: *.*.* 11-02-2010
  korzystalam z uslug firmy konsultingowej
  Agata Lasota w Sopocie, na ktorej konto
  wysylalam miesiecznie splate mojego zadluzenia w Polsce, po 2 latach okazalo sie
  ze nie przekazywala mmoich wplat, a czesc
  zatrzymala dla siebie. Dopiero po rozliczeniu przyznala sie i zwrocila czesc.
  To odnosnie reprezentowania klientow, a
  wlasciwie przeciwko klientom Alina Bala
  Niemcy


  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE