Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nauczyciel gimnazjum włączonego do innej szkoły też dostaje trzynastkę

Nauczyciel gimnazjum włączonego do innej szkoły też dostaje trzynastkę

19.06.17

Szkoła podstawowa, do której włączono gimnazjum, z mocy prawa stanie się pracodawcą nauczycieli i będzie odpowiadała za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, w tym wypłatę trzynastek - przypomina Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Nauczyciel gimnazjum włączonego do innej szkoły też dostaje trzynastkę fot. Thinkstock

W jakim terminie należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. nauczycielowi włączanego do szkoły podstawowej z dniem 1.09.2017 r. gimnazjum? Która szkoła ma to zrobić?

Odpowiedź
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaci nauczycielowi szkoła podstawowa w terminie do dnia 31.03.2018 r.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 236 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej p.w.p.o., nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (w omawianym przypadku 1.09.2017 r.), stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. W takim przypadku gimnazjum nie podlega procedurze likwidacyjnej z uwagi na stopniowe wygaszanie klas gimnazjalnych i włączenie do innej szkoły, ale jedynie kończy działalność jako odrębna szkoła z dniem 31.08.2017 r. (art. 129 ust. 14 i 16 p.w.p.o.). Szkoła podstawowa z mocy prawa stanie się pracodawcą nauczycieli dotychczasowego gimnazjum i będzie odpowiadała za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy - art. 23[1]§ 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy. W oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej - dalej u.d.w.r., zasadą jest, że wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Skoro gimnazjum nie ulegnie likwidacji z dniem 31.08.2017 r., nie zachodzi wyjątek od powyższego terminu, który by nakazywał wypłatę trzynastki przez gimnazjum w dniu 31.08.2017 r. (art. 5 ust. 3 u.d.w.r.). Wypłaty za 2017 r. dokona szkoła podstawowa do dnia 31.03.2018 r.

Joanna Lesińska 19.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE