Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nauczyciel, który ma 65 lat, wciąż może przejść na wcześniejszą emeryturę

Nauczyciel, który ma 65 lat, wciąż może przejść na wcześniejszą emeryturę

05.12.17

Ustawa obniżająca wiek emerytalny wprowadza przepis przejściowy, który pozostawia nauczycielom prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, mimo że mogą skorzystać z tego uprawnienia na zasadach ogólnych - podkreśla Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Nauczyciel, który ma 65 lat, wciąż może przejść na wcześniejszą emeryturę fot. Thinkstock

Obniżenie wieku emerytalnego ponownie do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn spowodowało, że np. mężczyzna, który przekroczył 65. rok życia, jeszcze we wrześniu nie miał prawa do emerytury na zasadach ogólnych, a nagle w październiku to prawo nabył. To sytuacja niekorzystna dla tych nauczycieli, którzy nie zamierzali przechodzić na emeryturę na zasadach ogólnych, a przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego chcieli skorzystać z korzystniejszej emerytury bez względu na wiek.

Przypomnijmy, że art. 88 KN przyznaje prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę tym nauczycielom, którzy legitymują się 30-letnim okresem zatrudnienia, w tym mają udokumentowane 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest to 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym). Osoby te mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę. Zgodnie z art. 86 KN nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, przy czym do owych wymaganych 20 lat zalicza się tylko okres pracy w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.
Prawo do emerytury bez względu na wiek przysługuje więc nauczycielom, którzy pracują w tym zawodzie co najmniej 20 lat, a łącznie przepracowali 30 lat. Uprawnienie do wcześniejszej emerytury zostało jednak przez ustawodawcę ograniczone w zależności od daty urodzenia, bowiem zgodnie z art. 88 ust. 2a KN nauczyciele urodzeni po 31.12.1948 r., a przed 1.01.1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:
a)    spełnili warunki dotyczące okresów zatrudnienia w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do 31.12.2008 r.;
b)    nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
Nauczyciele, którzy nabyli prawo do emerytury bez względu na wiek, mogą z niej skorzystać aż do czasu osiągnięcia po-wszechnego wieku emerytalnego, który – przypomnijmy – w przypadku mężczyzn wynosi obecnie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Analizowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawiera jednak przepis szczególny, dotyczący właśnie tych nauczycieli, którzy znaleźli się w kręgu obecnie uprawnionych do emerytury powszechnej, a jednocześnie już wcześniej mieli prawo do emerytury nauczycielskiej. Chodzi o art. 21 z.u.e.r., zgodnie z którym nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a KN oraz:
- przed dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. 1.10.2017 r., osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale nie osiągnęli jeszcze wieku, który dotychczas był powszechnym wiekiem emerytalnym (docelowo 67 lat), albo
-  od dnia wejścia w życie nowelizacji do 31.08.2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu bądź wyga-śnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 KN oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do 31.08.2018 r.

Okoliczności opisane w przywołanych regulacjach Karty obejmują:
–    rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych lub likwidacji szkoły,
–    rozwiązanie stosunku pracy z upływem sześciomiesięcznego okresu przebywania w stanie nieczynnym,
–    rozwiązanie stosunku pracy w przypadku odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym.
 


 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE