Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nauczyciel wspomagający wkrótce z ujednoliconym pensum

Nauczyciel wspomagający wkrótce z ujednoliconym pensum

10.07.18

Pensum nauczyciela wspomagającego określi Karta Nauczyciela. Resort edukacji zdecydował się na taką zmianę, bo sytuacja takich specjalistów zależała od organu prowadzącego. Zmiany opisuje Agata Piszko w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Nauczyciel wspomagający wkrótce z ujednoliconym pensum fot. Thinkstock

Ujednolicono pensum nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współ­organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W dotychczasowej praktyce, z uwagi na brak rozwiązań na poziomie ustawowym, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tych nauczycieli ustalany był przez dyrektorów szkół na podstawie pensum nauczyciela szkoły w wymiarze 18 godzin. Jednocześnie niektóre organy prowadzące normowały ten wymiar w swoich uchwałach, co spotkało się z aprobatą orzecznictwa sądowoadministracyjnego (czego wyrazem był w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.10.2013 r., I OSK 1300/13).

Ponieważ funkcjonujące rozwiązania powodowały zróżnicowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, w art. 42 ust. 3 KN dodany został pkt 12, precyzujący tę kwestię. Od 1 września pensum nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej wynosić będzie 20 godzin.

Konsekwencją wprowadzenia rozwiązań na szczeblu ustawowym jest utrata mocy obowiązującej dotychczasowych ewentualnych zapisów w uchwałach podejmowanych przez organy prowadzące, które nie będą już miały możliwości określania pensum nauczyciela wspomagającego – od września podlega ono reglamentacji ustawowej i powinno zostać ustalone na poziomie 20 godzin tygodniowo.

7 2018

Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2018>>>

 

Agata Piszko 10.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE