Strona główna » Wiedza » Omówienia zmian » Nowelizacja zasad realizacji "Wychowania do życia w rodzinie" opublikowana

Nowelizacja zasad realizacji "Wychowania do życia w rodzinie" opublikowana

23.03.12

„Wychowanie do życia w rodzinie” nie będzie już realizowane z puli godzin do dyspozycji dyrektora. Przepisy zostaną dostosowane do nowych ramowych planów nauczania.

articleImage: Nowelizacja zasad realizacji fot. Thinkstock

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia określającego sposób nauczania szkolnego oraz zakres treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na określenie nowych ramowych planów nauczania, w których wyraźnie określono, że godziny do dyspozycji dyrektora, w ramach których dotychczas realizowane było „Wychowanie do życia w rodzinie” mogą być przeznaczone wyłącznie na zajęcia obowiązkowe lub na takie, które realizują zainteresowania uczniów. Jako że „Wychowanie do życia w rodzinie” nie zalicza się do żadnej z tych kategorii, jednoznacznie wykluczono możliwość realizowania tych zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

Nie zmieni się jednak sam wymiar godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu, tak jak dotychczas będzie to 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Nowością jest wprowadzenie możliwości organizowania zajęć również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów. Ma to zmniejszyć koszty organizowania zajęć z przedmiotu zwłaszcza w szkołach, gdzie występuje znaczna przewaga uczniów jednej płci. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 września 2012 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 300).


Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE