Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

29.01.16

W naborze na rok szkolny 2016/2017 nowe zasady przyznawania punktów obowiązują tylko w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży na I etapie postępowania rekrutacyjnego - przypomina Joanna Lesińska w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych fot. Thinkstock

Komisja rekrutacyjna nie może przyznać kandydatowi innej liczby punktów niż określona w przepisach § 3–4 pkt 1, § 6–10 ust. 2 i przepisach przejściowych § 17 i § 19 r.p.p.k. Musi się też liczyć z możliwością wytknięcia ewentualnych uchybień w odwołaniu rodzica lub pełnoletniego ucznia od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu do szkoły w razie naruszenia zasad dotyczących:
–    przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
–    punktowania osiągnięć związanych z udziałem ucznia w konkursach i olimpiadach,
–    przyznawania punktów kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, o których mowa w art. 44zw ust. 2 u.s.o., oraz zwolnionym w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na podstawie art. 44zz ust. 2 u.s.o.).
Na I etapie rekrutacji na nowy rok szkolny 2016/2017 do ogólnodostępnego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej obowiązuje następująca punktacja:
-  procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2; również z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2 (od roku szkolnego 2018/2019 wynik ten będzie się mnożyło przez 0,08, a z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przez 0,12);

Zmiany w rekrutacjach do szkół - tematem pierwszego Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły>>

- za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora danej szkoły (od 2017/2018 r. z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów wybranych przez dyrektora) wyrażone w stopniu:
–    celującym – przyznaje się po 20 punktów,
–    bardzo dobrym – po 16 punktów,
–    dobrym – po 12 punktów,
–    dostatecznym – po 8 punktów,
–    dopuszczającym – po 2 punkty;
1.  za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 5 punktów;
2.    za konkursy, turnieje i zawody przyznaje się od 1 do 10 punktów, na zasadach szczegółowo określonych w § 7 r.p.k.k.; maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów;
3.    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
Przedstawione nowe regulacje powinny być ściśle przestrzegane, gdyż ewentualne uchybienia podnoszone w postępowaniu odwoławczym będą w razie ich wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego skutkować obowiązkiem przyjęcia do szkoły lub przedszkola dodatkowego ucznia, który nie został uwzględniony na liście osób przyjętych w toku postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego).
 

Dowiedz się więcej z czasopisma:
Dyrektor Szkoły
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Joanna Lesińska 29.01.16
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Obrazek do artykułu: Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Edukacja nie jest własnością ministra ani ZNP; ta sprawa dotyczy wszystkich - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz przed spotkaniem z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Wyraził zadowolenie, że Pierwsza Dama zgodziła się porozmawiać... Więcej

 • Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Obrazek do artykułu: Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Minister edukacji Anna Zalewska, pytana o kampanię edukacji seksualnej #sexedpl, zaprosiła jej inicjatorkę i modelkę Anję Rubik do MEN. Zapraszam Anję Rubik, przeczytamy podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie - powiedziała w środę... Więcej

 • Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Obrazek do artykułu: Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne; dzięki niej budowane są relacje rodzinne i rodzice mają wpływ na wychowywanie własnych dzieci - przekonywali we wtorek uczestnicy debaty poświęconej edukacji domowej, która odbyła się... Więcej

 • Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Obrazek do artykułu: Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym to cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Myśl pozytywnie", którą we wtorek zainaugurowano we... Więcej

 • Więcej osób uczy dzieci w domu

  Obrazek do artykułu: Więcej osób uczy dzieci w domu

  Rośnie liczba rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową. Choć to wciąż niewielki odsetek całości, liczba osób, które wybrały edukację domową, wzrosła o 26 proc. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE