Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

29.01.16

W naborze na rok szkolny 2016/2017 nowe zasady przyznawania punktów obowiązują tylko w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży na I etapie postępowania rekrutacyjnego - przypomina Joanna Lesińska w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych fot. Thinkstock

Komisja rekrutacyjna nie może przyznać kandydatowi innej liczby punktów niż określona w przepisach § 3–4 pkt 1, § 6–10 ust. 2 i przepisach przejściowych § 17 i § 19 r.p.p.k. Musi się też liczyć z możliwością wytknięcia ewentualnych uchybień w odwołaniu rodzica lub pełnoletniego ucznia od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu do szkoły w razie naruszenia zasad dotyczących:
–    przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
–    punktowania osiągnięć związanych z udziałem ucznia w konkursach i olimpiadach,
–    przyznawania punktów kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, o których mowa w art. 44zw ust. 2 u.s.o., oraz zwolnionym w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na podstawie art. 44zz ust. 2 u.s.o.).
Na I etapie rekrutacji na nowy rok szkolny 2016/2017 do ogólnodostępnego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej obowiązuje następująca punktacja:
-  procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2; również z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2 (od roku szkolnego 2018/2019 wynik ten będzie się mnożyło przez 0,08, a z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przez 0,12);

Zmiany w rekrutacjach do szkół - tematem pierwszego Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły>>

- za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora danej szkoły (od 2017/2018 r. z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów wybranych przez dyrektora) wyrażone w stopniu:
–    celującym – przyznaje się po 20 punktów,
–    bardzo dobrym – po 16 punktów,
–    dobrym – po 12 punktów,
–    dostatecznym – po 8 punktów,
–    dopuszczającym – po 2 punkty;
1.  za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 5 punktów;
2.    za konkursy, turnieje i zawody przyznaje się od 1 do 10 punktów, na zasadach szczegółowo określonych w § 7 r.p.k.k.; maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów;
3.    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
Przedstawione nowe regulacje powinny być ściśle przestrzegane, gdyż ewentualne uchybienia podnoszone w postępowaniu odwoławczym będą w razie ich wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego skutkować obowiązkiem przyjęcia do szkoły lub przedszkola dodatkowego ucznia, który nie został uwzględniony na liście osób przyjętych w toku postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego).
 

Dowiedz się więcej z czasopisma:
Dyrektor Szkoły
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Joanna Lesińska 29.01.16
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE